Tumskruvar på Lerum

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

I den utredning som GP i dag kan avslöja förutses mycket stora försämringar av pendeltågstrafiken till Göteborg och Alingsås. Orsaken är spårbrist.

Lerums kommunledning måste sluta önsketänka. Det kommer inte att byggas någon helt ny järnväg utanför tätorten. Vill kommunen ha tät och säker pendeltågstrafik i framtiden är det dags att diskutera med Banverket hur Västra stambanan kan breddas från två till fyra spår i befintligt läge - på ett miljömässigt acceptabelt sätt.

ANNONS