Antalet avgångar från Göteborg riskerar bli mycket färre om Trafikverkets planer realiseras.
Antalet avgångar från Göteborg riskerar bli mycket färre om Trafikverkets planer realiseras. Bild: Ellen Andersson

Håkan Boström: Tågslakten mellan Göteborg och Stockholm måste stoppas

Trafikverkets underhållsplaner riskerar att minska antalet tåg mellan Göteborg och Stockholm med mer än hälften under flera års tid. Det är en helt orimlig konsekvens, som dessutom går att undvika.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Mer än en halvering av antalet tågavgångar mellan Göteborg och Stockholm under flera år framöver, och ett totalstopp för tågtrafiken under 16 helger 2025. Det kan bli verklighet om Trafikverkets planer blir verklighet, rapporterar DN:s Lars Näslund (25/10).

Orsaken är ett omfattande arbete med att byta kontaktledningar och stolpar. Bara sträckan Göteborg-Alingsås väntas ta 2,5 år. Men arbetet ska fortsätta på fler delsträckor. Går dessa planer igenom riskerar tågtrafiken att bli kraftigt reducerad resten av decenniet. I praktiken innebär det att det blir svårt för många att ta sig mellan Göteborg och huvudstaden. Det skadar Göteborgs konkurrenskraft på ett orimligt sätt.

ANNONS

Det är svårt att tro att ett sådant vansinnigt beslut kommer bli verklighet. Tågoperatörerna, med SJ i spetsen, menar också att underhållet kan utföras med betydligt lägre störningspåverkan. Det kan ske med hjälp av ett trådbyteståg som klarar att snabbt utföra arbetet nattetid. Just denna tanke, som enligt reportaget, varit planen från början hos både Trafikverket och operatörerna har dock stöpt på upphandlingsbyråkrati. Enbart en entreprenör har i dagsläget tillgång till ett sådant specialtåg, vilket hindrar Trafikverket från att ställa det kravet.

För den som följt turerna kring Västlänken är det ingen överraskning att Trafikverkets upphandlingsregler kan ställa till stora problem. Men det måste finnas gränser för hur stora samhällsskador orimliga regler får innebära. Antingen går man runt regelverket – en möjlighet som operatörerna framhåller är att man kan upphandla många sträckor i paket så att fler entreprenörer kan anskaffa de maskiner som krävs – eller så får regeringen ingripa. Vi har inte ministerstyre i det här landet, men regeringen har varit tydlig med att den vill förbättra den befintliga järnvägens kapacitet. Signalen borde gå fram till Trafikverket.

Orimligheterna i dagens upphandlingssystem bör också åtgärdas. Regeringen kan försöka påverka EU, som ytterst är ansvarigt för regelverken. Men Sverige kan också bli lite mer kreativa i att inte alltid följa reglerna bokstavligen till vilka absurda konsekvenser som helst.

ANNONS

Det vore inte heller fel att väcka liv i den gamla fråga om ett till dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Ett sådant behövs i sin egen rätt på denna hårt trafikerade sträcka, men det skulle också förenkla underhållsarbeten.

Ansvariga politiker bör betrakta Trafikverkets planer som ett rop på hjälp. Att slakta ned tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm borde inte vara ett realistiskt alternativ.

ANNONS