Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vem kan man lita på i en hotfull värld av desinformation och falska nyheter? Bildupphovsman: Voice of America News.
Vem kan man lita på i en hotfull värld av desinformation och falska nyheter? Bildupphovsman: Voice of America News.

SVT replikerar på ledaren "SVT har gått i populisternas fälla" (7/10)

SVT:s marknads- och kommunikationschefer invänder här mot den beskrivning och kritik av kampanjfilmen "En höna av en fjäder" som GP Ledare ger. GP:s ledarskribent Håkan Boström svarar under repliken.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

Gör man kommunikation om ifrågasättande, får man räkna med att bli ifrågasatt. Det gläder oss därför att Håkan Boström ansluter till debatten om filmen ”En höna av en fjäder”. Det finns mycket viktigt och tänkvärt i ledaren.

Att professionell journalistik är helt central för dialogen i ett demokratiskt samhälle.

Att journalistik kräver resurser, kunskaper och ett kritiskt förhållningssätt.

Att ryktesspridning, politiker som glider på sanningen och utländsk desinformation är på riktigt.

Att sanningsökande, i sann sokratisk anda, handlar om ödmjukhet och att våga ifrågasätta sig själv lika mycket som man ifrågasätter andra.

Vi har velat hitta ett kraftfullt och spetsigt sätt att säga just detta, och att stå upp för budskapet alldeles oavsett vem som kan bli uppretad har varit avgörande för oss i framtagandet av kampanjen.

En kommunikationskampanj som med utgångspunkt i det digitala medielandskapets utveckling, dess många möjligheter och utmaningar, hyllar ifrågasättandet och den faktabaserade journalistiken.

Låt oss därför fokusera på fakta.

SVT:s kampanj handlar inte som GP skriver om ”sanningens fiender.” Det finns inget övergripande kampanjkoncept som heter ”Sanningen har aldrig varit viktigare”. Var Håkan Boström har fått detta från vet vi inte. Det är varken hämtat från kampanjen eller kampanjens kringmaterial. Det verkliga budskapet ligger i själva verket ännu närmre GP:s devis om att riktig journalistik gör skillnad - ”Saklig journalistik har aldrig varit viktigare”. Något som enkelt kan kontrolleras genom att titta på filmen igen.

För fastän SVT är avsändare för kampanjen, gör vi inte någonstans i filmen anspråk på att vara en ensam källa till saklig journalistik, eller ännu mindre en källa till sanningen, som Boström påstår. Journalistiken kommer aldrig att vara felfri, men det gör den inte mindre oumbärlig. Filmen handlar mindre om SVT i sig, och mer om samhällets behov av saklig journalistik som SVT - bland många andra - hjälper till att fylla.

Det är lätt hänt att man tillskriver de man debatterar med andra åsikter och argument än de som faktiskt lagts fram. Att vi inte lyssnar på vad andra säger, utan vad vi förväntar oss att de ska säga, eller har hört från andra källor att de sagt. Det är just det som gör saklighet, faktagranskning och källkritik så viktig för det offentliga samtalet.

Christer Mellstrand, marknadschef

Hanna Dowling, chef företagskommunikation

Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör

***

GP:s ledarskribent Håkan Boström svarar:

Det gläder mig att SVT betecknar min kritik som ”viktig och tänkvärd”. Jag beklagar också att det till en början smög sig in ett fel i webb-versionen av min artikel. SVT:s kampanjkoncept heter ”Har aldrig varit viktigare”. Ordet "sanningen" ströks ur citatet efter någon timme. Det är emellertid av mindre betydelse för huvudpoängen i min kritik.

I Resumés intervju med Christer Mellstrand framgår det tydligt att denne i hög grad sätter likhetstecken mellan saklig journalistik och att vara ”riddare för sanningen” som han uttrycker det. I många fall är förstås sanningen ganska enkel att konstatera. I politik är den däremot ofta komplex. Kritiken mot faktagranskningsprojektet faktiskt.se som SVT deltog i handlade ofta om detta.

Problemet med SVT:s reklamfilm är att den inte nöjer sig med att konstatera värdet av god journalistik. Den sätter också in journalistiken i en berättelse där utländska krafter försöker smutskasta Sverige och den digitala världen ses som en källa till ryktesspridning. Att bägge dessa fenomen förekommer ändrar inte på det faktum att filmens ”berättelse” gör dem till huvudsak.

I hög grad sammanfaller denna berättelse med de svenska makthavarnas. Dramaturgi är alltid förenklande - och just därför populär bland både populister och politiker. Formen är här nästan lika central som innehållet. För tittaren ligger det nära till hands att tolka filmen som att den främsta källan till trovärdig journalistik är avsändaren, SVT. Märkligt nog framställs ju även etablerade medier i Storbritannien och USA som opålitliga ryktesspridare i den. Vi ska alltså inte lita på utländska medier eller information på nätet. Det råkar vara samma budskap som statligt ägd media sprider i auktoritära länder. Något att reflektera över.

Just för att SVT är skattefinansierat borde företaget vara extra försiktigt med att dela världsbild och hotbild med makthavarna i det egna landet. Ett av SVT:s huvuduppdrag är ju att granska makten i Sverige. Huvuduppdraget är inte att försvara ”Sverigebilden” eller att granska vanliga medborgare som skriver tokigheter på nätet. I sin faktiska verksamhet prioriterar SVT också att granska makten. Gör man god journalistik behöver man inte saluföra den. Speciellt inte som Public Service-företag. Genomslaget för kvalificerad, kritisk, journalistik borde vara marknadsföring nog. Att sprida metaberättelser om den egna verksamheten får däremot lätt en undergrävande effekt. Reklam, politisk kommunikation och populism är närbesläktade fenomen.

Public Service har en viktig roll att spela. Därför är det synd att SVT beställt en reklamfilm som ger vatten på kvarnen åt dem som – ofta orättvist men inte alltid – anklagar SVT för att lägga sig för nära makten i valet av vinklar och frågeställningar.