Fler drömmer om att bo i småhus än som har råd med det.
Fler drömmer om att bo i småhus än som har råd med det. Bild: Anders Ylander

Mathias Bred: Sverige skulle behöva en modern egnahemsrörelse

Det byggs för få småhus i Sverige. Regeringen kan hämta inspiration från det tidiga 1900-talets egnahemsrörelse för att fler ska få råd att bo i eget hem.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Regeringen har utsett en ”egnahemskommissionär”. Det är tidigare bostadsministern Stefan Attefall (KD) som fått uppdraget, som handlar om att utreda hur fler småhus ska kunna byggas i Sverige. Det finns en paradox när det gäller småhusbyggandet i Sverige. Eget hus med trädgård är den bostadslösning som flest människor drömmer om. Det gäller särskilt de unga. Runt 40 procent svarar i undersökningar att de vill bo i villa. Färre en 20 procent säger sig vilja bo i hyreslägenhet.

Men småhusens andel av det totala bostadsbeståndet minskar år för år. De senaste åren har det bara byggts runt 10 000 småhus om året. Stefan Attefalls uppdrag handlar i ett första steg om att kartlägga orsakerna till att det byggs så få småhus idag. Några tidigare utredningar har tittat på frågan och en viktig anledning verkar ligga hos kommunerna. För att det ska bli intressant att bygga småhus måste kostnaderna ned. Kommunerna kan göra mycket genom att hjälpa till med mark och planer. Skillnaderna mellan olika kommuner är idag stora. Men det är så klart också förutsättningarna.

ANNONS

Kommunerna efterfrågar ofta infrastruktursatsningar. Den så kallade Sverigeförhandlingen förknippas ofta med löften om höghastighetsjärnvägar. Egentligen handlade den lika mycket om nya bostäder. Alla nivåer behöver bidra om byggtakten ska öka. Att titta tillbaka till det tidigare 1900-talets egnahemsrörelse för inspiration är ett intressant perspektiv.

Egnahemsrörelsen kan vara Sveriges mest lyckade politiska projekt någonsin. Idéerna kom från England och ideologin omfamnades av såväl konservativa, socialliberaler som av den tidens socialdemokrater. Eget hus och egen täppa ökade medborgarnas känsla av egenmakt och ansvar. Trädgården var en omistlig del av projektet. Det egna hemmet och den egna jorden blev en symbol för delaktighet i samhället. Fler skulle inkluderas och framtiden såg ljus ut.

Rörelsen kom av sig efter andra världskriget. Ett sista försök att återlansera egnahemstanken som politisk strategi gjordes av högerledaren Jarl Hjalmarson på 1950-talet under devisen ägardemokrati. Då uppfattades tankarna om eget ägande och om trädgårdsstäder som föråldrat. Socialdemokraternas miljonprogram kom att utformas efter väldigt annorlunda ideal. Vågar vi hoppas att pendeln har svängt igen?

Egnahemsrörelsens hus byggdes för att erbjuda prisvärt boende framför allt för människor ur arbetarklass och lägre medelklass. Ofta fick personer med lågavlönade men samhällsbärande yrken gå före i kön till en tomträtt. Låg egen insats kompenserades till exempel av att nybyggaren kunde göra en del av arbetet själv. Sådana lösningar borde vi inte backa för heller i vår tid. Att bryta bostadssegregation och ge unga människor sitt första egna hem kommer att kräva nytänkande. Nu som då

ANNONS
ANNONS