Rättvisans våg väger allt för lätt i Sverige.
Rättvisans våg väger allt för lätt i Sverige. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Svensk straffrätt behöver en revolution

En kväll i augusti misshandlas en familj i norra Sverige brutalt i sitt eget hem av en okänd gärningsman. Den sjuke pappan slås blodig och får sitt öga utstucket. Gärningsmannen kommer gå fri efter 3,5 år. Det är oanständigt.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Den unge mannen var på jakt efter sin flickvän i en mindre ort i norra Sverige. När hon sökte skydd hos en väninna sökte mannen upp väninnans familj, uttalade dödshot, krossade fönsterrutor, förstörde familjens bil och misshandlade sedan familjemedlemmarna brutalt.

Väninnans pappa – en sjukpensionär med nedsatt rörelseförmåga i 60-årsåldern överrumplades och misshandlades brutalt av den för honom okände gärningsmannen. Den äldre mannen, som inte kunde försvara sig, slogs blodig med upprepade knytnävsslag och försökte sedan låsa in sig på badrummet.

Gärningsmannen attackerade då familjens son, bland annat med ett hårt slag i bakhuvudet med en spade. Mannen bröt sig sedan in i huset och försökte slå hål på dörren till sovrummet, där sonen och modern då låst in sig. När fadern trots omständigheterna tog sig ut för att försvara sin familj stack gärningsmannen ut ena ögat på honom med en kniv, vilket gjort honom blind. I just det ögonblicket anlände polisen.

ANNONS

Att läsa domen är som att läsa ett skräckfilmsmanus. Domstolen slår fast att gärningsmannen agerat brutalt och hänsynslöst. Han dömdes i november för sex brott i samband med händelsen: Synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt olaga hot, grovt hemfridsbrott, skadegörelse och rattfylleri.

Gärningsmannen led inte av en allvarlig psykisk störning utan kan dömas till fängelse. Straffvärdet bedöms till sju år. Men domstolen reducerar det till fem år på grund av att han var 19 år och därmed omfattas av straffreducering för ”unga lagöverträdare” mellan 18 och 20 år. Mannen döms därmed till fem års fängelse. Men då svensk lag stipulerar villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden kommer han gå fri efter mindre än 3,5 år.

En person som brutalt attackerar en värnlös familj i deras hem, slår en sjukpensionär blodig, sticker ut ögat på honom samt riktar ett potentiellt livsfarligt slag i bakhuvudet med en spade mot sonen kommer alltså vara ute i frihet efter bara några år. Det främsta brottsoffret, fadern i familjen som för alltid förlorat synen på ena ögat, tilldöms ett skadestånd på ynka 125 000 kronor.

Fallet sätter fingret på hur långt från det allmänna rättsmedvetandet och vanlig moral svensk straffrätt befinner sig idag.

ANNONS

Domstolen har här bara följt gällande praxis och gällande lagstiftning. Det är just dessa det är fel på. Gärningsmannen är myndig men får ändå straffrabatt. De sex brotten läggs ihop – i praktiken ytterligare en straffreducering – och som lök på laxen kommer han bli villkorligt frigiven efter två tredjedelar av strafftiden.

S-regeringen har under sina snart åtta år vid makten inte gjort något åt detta. Efter stark press från oppositionen presenterade den i höstas ett förslag om att ta bort straffrabatten för dem mellan 18 och 20 år, men bara vid upprepad grov brottslighet (där någon tidigare dömts för brott som ger minst ett års fängelse). Det vill säga i en bråkdel av fallen. I det refererade fallet hade det troligen inte spelat någon roll eftersom domstolen konstaterar att mannens tidigare brottslighet inte är relevant för straffvärdet.

Regeringen har också sent omsider tillsatt en utredning om den så kallade mängdrabatten – att flera brott slås ihop och därmed ges ett lägre totalt straffvärde – som ska vara klar först 2023. I praktiken innebär det att grova våldsverkare och våldtäktsmän som begår övergrepp mot flera olika personer kommer fortsätta gå ostraffade för en del av brotten, där en del av brottsoffren därmed inte får någon upprättelse alls.

ANNONS

Den villkorliga frigivningen efter två tredjedelar av strafftiden har regeringen i princip inte några planer på att ta bort, även om den vill ändra förutsättningarna på marginalen. Inte heller finns några förslag om att höja de löjligt låga ersättningsnivåerna till brottsoffren.

Oppositionen har en betydligt mer offensiv linje. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill bägge helt ta bort ungdomsrabatten för vuxna – det vill säga 18-20-åringar (SD vill även ta bort för 15-17-åringar i grova fall). Partierna vill även villkorlig frigivning innan avtjänat straff ska gå från regel till undantag. De vill även att mängdrabatten reduceras kraftigt, det vill säga utdöma betydligt högre straff i fall där flera brott slås ihop.

Trots den socialdemokratiska retoriken på sistone är kriminalpolitiken ett område som väsentligt skiljer blocken åt. Det kommer inte bli någon väsentlig förändring av svensk straffrätt utan ett regeringsskifte – i synnerhet som S återigen kommer vara beroende av sina motsträviga samarbetspartier efter valet.

Men en förändring behövs. Och en radikal sådan som vänder på perspektiven. Brottsoffrens rättigheter måste sättas i centrum. Den som döms för ett grovt brott bör straffas för det i proportion till gärningen så att både brottsoffer och samhälle får upprättelse. Det är en fråga om anständighet.

ANNONS

Att svensk straffrätt står så långt från vad som är moraliskt försvarbart undergräver tilltron till samhällskontraktet. Dagens ordning är inte ett uttryck för humanism. Tvärtom. Brott och straff handlar i grunden om att se medborgarna som moraliska subjekt. Ett samhälle som inte kan upprätthålla moralen i straffrätten står inte upp för sina medborgares människovärde.

ANNONS