Stoppa bidragen till extremister

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått regeringens uppdrag att stödja ungdomspolitiska mål och verka för demokrati, integration och ett starkt civilsamhälle. Tidigare hette man Ungdomsstyrelsen.

Varje år delar myndigheten ut miljoner i stöd till organisationer. Enligt instruktionerna ska myndighetens verksamhet främja sådant som mänskliga rättigheter, sexuella rättigheter och möjligheten för ungdomar att själva forma sina liv. Myndigheten ska också motverka diskriminering på grund av till exempel kön eller sexuell läggning.

Men nu har den Göteborgsbaserade skribenten Sofie Löwenmark granskat MUCF:s bidragsutbetalningar och funnit att flera av organisationerna som får stöd står för helt andra värden en de som ska främjas enligt myndighetens uppdrag.

ANNONS

I en reportageserie i tankesmedjan Timbros nyöppnade nättidning Smedjan går Löwenmark igenom ett antal av de organisationer som MUCF betalar ut pengar till. Flera av dem är direkt olämpliga och kontraproduktiva för samhället att stötta.

Ett känt exempel är föreningen Sveriges Förenade Muslimer som återkommande bjudit in föreläsare som propagerar för islamism, kvinnans underordning och hat mot homosexuella.

Trots att föreningen togs upp i SVT:s Uppdrag Gransknings reportage ”Jihad i Göteborg” från år 2015, och trots att till exempel Göteborgs stad vägrat att samarbeta med dem, har MUCF fortsatt att ge dem pengar. Journalisten Magnus Sandelin och terrorexperten Magnus Ranstorp har pekat på det vansinniga i att ge en sådan organisation statligt stöd.

Ett annat, mindre känt, exempel på en grupp som får statligt stöd är organisationen Rådet av enade kreoler. De kallade sig tidigare Megafonen, men bytte namn efter att ha förknippats med Husbykravallerna år 2013. Organisationen verkar för en "avkolonisering" av Sverige. Man talar om ”vit skuld”, ”vit psykos” och om ”vithetens dödsryckningar”. En rasistisk organisation med andra ord – med hatet riktat mot dem som man uppfattar som vita.

I ett reportage som släpps i dag skriver Löwenmark om ytterligare en annan bidragstagare, ISS, Islamiska samfunden i Sverige. Organisationen har under flera år återkommande bjudit in talare som predikar dödsstraff för homosexuella och att kvinnor inte får vägra sina män sex. Hur det rimmar med de värderingar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle ska arbeta efter är en gåta.

ANNONS

Någon kanske anar en röd tråd i de olämpliga föreningarna som får stöd. Att de skulle vara islamistiska eller på annat sätt sådana som extremvänstern gillar. Men bland organisationerna som Löwenmark avslöjar finns även ett polskt sällskap som demonstrerar mot Prideparader och som Sveriges radio har avslöjat med att samarbeta med svenska nynazistiska grupper.

Den röda tråden hos MUFC är inte en politisk slagsida, utan att man försummar att följa upp och kontrollera hur och om de utbetalda pengarna går till goda ändamål. Inte ens när oegentligheter har uppmärksammats av SVT och SR har man agerat.

En klen tröst i sammanhanget är att de flesta av de extrema organisationerna som får stöd inte är några folkrörelser som engagerar massorna. Ofta handlar det om ett begränsat antal individer som blivit något av bidragsproffs.

I flertalet av organisationerna går huvuddelen av stöden direkt till löner till en eller några få personer. Andra sätt att spendera pengarna är resor och lokaler.

Nu måste det bli stopp på det statliga stödet till organisationer som uppenbart arbetar mot demokrati, mänskliga rättigheter och ett sammanhållet Sverige. MUCF ligger i dag under utbildningsdepartementet med Anna Ekström (S) som ansvarig minister. Men flera av verksamhetsområdena faller under Alice Bah Kuhnke(MP) som också var myndighetens generaldirektör innan hon lyftes in i den rödgröna regeringen.

ANNONS

Den politiska oppositionen bör sätta press på regeringen att lägga ned myndigheten, eller göra en ordentlig genomlysning av vad som har gått fel och hur det kunde ske. Sammanhållningen i samhället hotas när skattepengar används till att stötta extremister.

ANNONS