Bild: Ernst Henry photography 
Bild: Ernst Henry photography 

Sonesson: Göteborg är illa rustat för kommande lågkonjukturen

Företagsklimatet fortsätter att försämras i rikets andra stad enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät. Göteborg kvalar in på pinsamma plats 283 av totalt 290 kommuner. Samtidigt är en internationell lågkonjunktur i antågande och kan vara här redan nästa mandatperiod.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Under tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv, i samarbete med Demoskop, sin årliga enkätundersökning om kommuners företagsklimat. Det är Sveriges största undersökning riktad till företagare och har genomförts under drygt två decennier.I Västra Götaland har över 5 000 företagare betygsatt en rad områden som påverkar näringsverksamheten i den egna kommunen.

Det lokala företagsklimatet har förbättrats i den aktuella undersökningen, såväl i Västra Götaland som i hela riket.30 av 49 kommuner i regionen lyfter sitt sammantagna omdöme jämfört med förra året. Skövde, Strömstad och Tanum är de kommuner som gjort störst framsteg.

Endast 9 kommuner i länet försämrar sitt resultat och 10 kommuner har oförändrade resultat. Betyg ges på en 6-gradig skala och högst i regionen rankas återigen stjärnan Vårgårda med slutomdömet 4,5. Alingsås däremot utmärker sig med länets lägsta sammanfattande betyg, endast 2,5.

ANNONS

Tyvärr fortsätter företagsklimatet i länets största stad att försämras för femte året i rad. Företagen i Göteborg går bättre än någonsin men samtidigt har de paradoxalt nog aldrig varit mer missnöjda med det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande betyget landar på endast 2,7 och backar 0,2 från förra året.

Göteborg kvalar in på pinsamma plats 283 av totalt 290 kommuner i Sverige. Det betyder att den västsvenska storstaden, som borde vara en dynamisk metropol, ligger sjua sett från botten. Det är ett uruselt betyg för de rödgröna som styr landets andra stad och i synnerhet Socialdemokraterna som hållit i Göteborgs roder under snart ett kvarts sekel.

Domen från företag verksamma i Göteborgs kommun är hård. När man granskar delfrågorna, som dialog med kommunledningen, service till företagen och upphandlingar, är resultaten genomgående nedslående.

Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland, anser att den bildav Göteborg som framträder i undersökningen är allvarlig. Resultatet måste bli en väckarklocka menar hon. Kommunalrådet Jonas Ransgård (M), ledare för oppositionens största parti i Göteborg, säger in en kommentar till ledarsidan om det svidande företagarbetyget att: ”Högkonjunkturen döljer att Socialdemokraterna slarvat bort relationen med företagen. Istället för uppskattning möts de av krångel, monopol och misstänkliggörande.”

Ett område där företagare i hela landet uttrycker missnöje gäller förutsättningarna att rekrytera medarbetare med relevant kompetens. Med tanke på att Göteborg är en universitetsstad och har hundratals grund- och gymnasieskolor är det oroande att kommunen ligger ännu sämre till än nationella genomsnittet, även i detta avseende.

ANNONS

Det är problematiskt när de kvalifikationer som de lediga platserna kräver inte överensstämmer med utbudet av arbetskraft. Personalbrist orsakar produktionsbortfall och hindrar investeringar. Företag kan överväga att inte bara flytta från Göteborg utan även ut ur landet.

Det är uppenbart att allt för många företag i Göteborg lyckas trots - inte tack vare - de lokala förutsättningarna. Särskilt allvarligt är att företagen upplever att attityder från politiker och tjänstemän fortsätter utför.Det är en ohållbar situation med tanke på att betydligt bistrare ekonomiska tider väntar runt nästa hörn.

Den tidigare finansministern Anders Borg hissar röd flagg för att en ny internationell lågkonjunktur är i antågande och kan vara här redan nästa mandatperiod.Alliansregeringens finansminister befarar att den kommer att slå mycket hårt mot Sverige. Det är en varning som måste tas på största allvar.

De privata företagen i Göteborg sysselsätter idag cirka 227 500 personer och ger viktigaskatteintäkter på hela 57,6 miljarder varje år, enligt Svensk Näringsliv. Utan dessa pengar havererar välfärden. Organisationens bästa råd till de kommuner som vill stärka näringslivet är att ödmjukt lyssna på de lokala företagen och låta sig inspireras av de kommuner som presterar bättre. Göteborgs tyngsta politiker bör med andra ord snarast boka in ett studiebesök i Vårgårda.

ANNONS

ANNONS