Bohuslän Bild: TT
Bohuslän Bild: TT

Sonesson: Ge kommunerna mer makt över strandskyddet

Det är utmärkt att strandskyddet nu lyfts i valrörelsen. Det är orimligt att länsstyrelser kan besluta att en hel kuststräcka omfattas av strandskydd på hundratals meter. Det måste finnas proportioner i ett glesbefolkat land som har bland mest stränder i hela världen per capita.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Sommarens värme är äntligen här. Om man vill ta sig ett dopp finns det gott om möjligheter i Sverige. Enligt SCB har vårt avlånga land drygt 42 000 mil stränder. Det motsvarar jordens omkrets gånger tio.

Det råder således ingen brist på stränder. Ändå agerar många politiker, länsstyrelser och domstolar som om just stränder var en svensk bristvara. Strandskyddet från 1975 innebär förenklat att det i hela landet råder byggförbud på 100 meter från strandkanten. Även vid minsta vattendrag. Naturvårdsverket anger riktlinjen två meter eller smalare men det är upp till länsstyrelserna att tolka om undantag kan göras.

Strandskyddet är samma andas barn som allemansrätten. Lagstiftaren vill värna allmänhetens möjligheter till friluftsliv, men även skydda flora och fauna som lever i vatten och på stränderna.

ANNONS

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Företagarna, Fastighetsägarna och andra aktörer har genom åren framfört svidande kritik mot strandskyddet och krävt att det måste reformeras eftersom det hindrar jobb och bostäder.

Allt för ofta nöjer sig inte länsstyrelserna med det vanliga strandskyddet utan vill ha hela 300 meter. Det är inte ovanligt att turistnäringen hamnar inom dessa utökade områden och strandskyddet lägger en blöt filt över expansionsplaner.Det sätter även krokben för kommuners drömmar om bostäder i attraktiva lägen för att locka till sig nya välbehövliga skattebetalare. 2014 beslöt Länsstyrelsen i Västra Götaland att hela Bohusläns kust skulle omfattas av utökat strandskydd. Det väckte en proteststorm och senare rev regeringen upp delar av beslutet.

Det är utmärkt att frågan om strandskyddet nu tar plats i valrörelsen.Socialdemokraterna har aviserat att partiet går till val på att luckra upp regelverket. Det löftet gav landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik förra veckan.

Moderaterna välkomnar omsvängningen och konstaterar att så sent som i februari 2017 var S emot en reformering av strandskyddet som en riksdagsmajoritet då krävde. Landsbygdsministern uppger att skälet till detta handlar om att regeringspartierna inte är överens, med andra ord pekar han ut Miljöpartiet ut som en bromskloss.

ANNONS

Socialdemokraterna vill att lagstiftningen tar större hänsyn till exploateringstryck. Prioriterade områden för generösare regler är Norrlands inland samt glesbygdskommuner i Syd- och Mellansverige där inte så många vill bygga. Samtidigt vill partiet att tillgången till obrutna strandlinjer förstärks i redan populära områden som Bohuslän och Göteborgs skärgård.

Förra året yrkade Alliansen i kommunstyrelsen att Göteborg stad borde överklaga Länsstyrelsen beslut gällande utöka strandskydd i kommunen. De borgerliga partierna varnade för att utvecklingen i särskilt Södra Skärgården annars skulle försvåras om man vill ha en levande skärgård.

Landsbygdsministern borde lyssna på Annie Lööf (C) och Ulf Kristersson (M). Både Centerpartiet och Moderaterna kräver att strandskyddet i sin nuvarande form avskaffas i Sverige. C vill att strandskyddet endast bevaras i områden med stora naturvärden. M vill att kommuner själva ska råda över vilka vattendrag som ska skyddas.

Att helt överlåta beslutet om känsliga biotoper till 290 kommuner, med olika grad av kompetens om miljö, är kortsiktigt och kan slå fel. Orörda stränder och unika djur- och växtarter måste kunna skyddas även om en kommuns ledning råkar ha en annan uppfattning.

Samtidigt är det orimligt att länsstyrelser kan besluta att en hel kuststräcka omfattas av strandskydd på hundratals meter. Vassare juridiska instrument måste fram för att med kirurgisk precision freda verklig skyddsvärd vattennära natur. Det är absurt att dagens strandskydd omfattar varje bäck. Det måste finnas proportioner i ett glesbefolkat land som har bland mest stränder i hela världen per capita.

ANNONS

Sverige behöver jobb, bostäder, tillväxt och utveckling – i hela landet. Den snabba befolkningsökningen gör att det brådskar med reformer. Ge kommunernas lokala demokrati betydligt större makt över strandskyddets tillämpning och håll länsstyrelserna i strama tyglar.

ANNONS