Sluta behandla vuxna som barn

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Under 2015 slog antalet asylsökande rekord. Av de som sökte asyl i ett EU-land var närmare 90 000 ensamkommande barn och av dessa sökte sig över 35 000 till Sverige. Det innebär att Sverige, vars befolkning utgör ungefär 2 procent av EU:s totala, tog emot 40 procent av alla ensamkommande barn som sökte asyl förra året.'

Den som oroade sig för att vuxna skulle utnyttja systemet för att lättare få asyl anklagades inte sällan för att sprida lögner. En av de som fick ta emot sådan typ av kritik var Centerpartiets riksdagsledamot Staffan Danielsson, som länge drivit på för fler åldersbedömningar.

ANNONS

När han i november 2015 ondgjorde sig på twitter över att vuxna män kan ges asyl som barn anklagade Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg honom för att sprida myter (4/11 15).

Det här var en vanlig uppfattning och även Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin hävdade i Agenda att det skulle vara en myt att en stor andel asylsökande utger sig för att vara barn (SVT 1/11 15).

Vad som är värt att notera är att det vid denna tidpunkt fanns uppgifter från andra länder om att en stor del andel ljög om sin ålder. I Norge genomfördes systematiskt åldersbedömningar i tveksamma fall. Från januari till september under föregående år ålderstestade den norska migrationsmyndigheten UDI 877 ensamkommande flyktingbarn och en tredjedel visade sig vara över 18 år (GP 27/10 15). Varför Sverige skulle skilja sig nämnvärt från Norge på denna punkt kunde de högljudda motståndarna till åldersbedömningar inte svara på.

Nu har pendeln svängt. Att förespråka åldersbedömningar har inte bara slutat vara kontroversiellt, utan även blivit regeringspolitik. Tyvärr hann riktiga barn fara illa innan det skedde, som den 12-åriga pojken i Alvesta som blev våldtagen av vuxna män på ett HVB-hem där de bodde tillsammans. Ty en oundviklig konsekvens av att vuxna behandlas som barn är inte bara att de får lättare att beviljas asyl, utan också att dessa placeras tillsammans med barn i HVB-hem och skolor.

ANNONS

Josef Milerad, docent och skolöverläkare, skriver i Läkartidningen (2/9) att uppemot 40 procent av de som uppger sig för att vara barn kan vara 20-25 år gamla och att en liten grupp är i 30-40-årsåldern. ”Sådana extrema fall finns på grund av att även en gråhårig, tunnhårig och rynkig person kan uppge sig vara barn utan att bli ifrågasatt.” skriver Milerad.

De som fortfarande är kritiska mot ålderstester hävdar att det inte finns någon säker metod för att fastställa exakt ålder. Men så länge felmarginalen tas i beaktande skulle åldersbedömningar trots detta kunna genomföras rättssäkert.

Det måste bli ett stopp på den ängslighet som lett till dagens situation. För även om migrationsminister Morgan Johansson (S) nu vill se att fler åldersbedömningar genomförs, kommer det även i fortsättningen att vara frivilligt för den som söker asyl att genomgå en sådan. Den som vägrar bör då rimligen behandlas som vuxen.

ANNONS