Släpp greppet om föräldrapenningen

Politikerna kanske inte måste arrangera medborgarnas liv på mikronivå. Det är både dyrt och irriterande.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det har blivit dags att fräscha upp föräldraförsäkringen, tycker Liberalerna. Förslaget presenterades på DN debatt på onsdagen (DN 1/2) och syftar till ökad flexibilitet och jämställdhet. Där finns sött och surt, bra och dåligt. Till det som är bra hör att en del av ersättningen ska kunna överlåtas till en tredje person. Det ökar flexibiliteten. Till det som är sämre hör att den sammanlagda tiden borta från arbetsmarknaden ska minska och rätten till deltid krympas till en timme per dag och förälder. Det gynnar tydligen jämställdheten. Vad som gynnar små barn, tycks inte intressera Liberalerna lika mycket.

Vi uppmanas ofta att tänka utanför boxen, att pröva helt nya lösningar, att vara kreativa. Låt oss för ett ögonblick göra just det: Tänk om föräldraförsäkringen inte måste vara en härva av detaljstyrning, intyg, intyg och åter intyg, ersättningsnivåer och beslut, utbetalningsavier och överklaganden, hemsidor och telefonköer, kundundersökningar, överlåtanden och öronmärkta månader.

ANNONS

Tänk om föräldraförsäkringen inte var en inkomstförsäkring utan en klumpsumma, lika för alla. Testa tanken. Fördelarna är flera: I dag är ersättningsnivån inkomstgrundad. Det innebär att de missgynnas som dristar sig att pröva något nytt precis innan de får barn; att starta eget, frilansa, gå ner i arbetstid efter flera års slit eller byta till ett jobb med lägre lön men större känsla av tillfredsställelse. Ersättningen kan bli låg, trots att personen betalat hög skatt i många år.

Dagens regler missgynnar också personer som får barn tidigt i livet, innan studierna är fullförda, innan karriären kommit igång. Detta gör förstås att många yngre människor ofrivilligt skjuter upp barnafödandet – eller hamnar i en onödigt tuff ekonomisk situation.

Att allt ska ske samtidigt i livet, är en källa till stress. Varför inte möjliggöra tidigare barnafödande, så att när det blir dags att ta de där rejäla kliven uppåt på karriärstegen, så har barnen hunnit bli lite större?

I stället för att knyta föräldraförsäkringen så hårt till det jobb och den inkomst föräldrarna har vid en given tidpunkt, borde lagstiftarna anlägga helikopterperspektiv. Vi betalar skatt hela livet, vi betalar inte automatiskt mindre för att vi får barn tidigare. Det borde avspeglas i föräldraförsäkringen.

ANNONS

Ett fastslaget belopp skulle kraftigt reducera byråkratin som krävs för att administrera dagens snåriga föräldraförsäkring. Massvis med handläggare skulle få möjlighet att ägna sig åt annat, på Försäkringskassan eller någon annanstans på arbetsmarknaden.

Klumpsumman kan inte vara alltför stor om den ska vara lika för alla, men borde fastställas enligt principen att den vare sig ska direkt uppmuntra eller direkt avskräcka låginkomsttagare från att få barn.

Förslaget blir förstås helt orimligt om man inte samtidigt sänker skatten på arbete märkbart, så att människor med lite högre inkomster ges större utrymme att ha framförhållning och själva spara inför ledigheten. Men det hade väl de borgerliga partierna ändå planerat?

Tanken är i alla fall värd att tänkas.

ANNONS