Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fusket drabbar i slutänden de som är i behov av personlig assistans.  Bild: Gorm, Kallestad
Fusket drabbar i slutänden de som är i behov av personlig assistans. Bild: Gorm, Kallestad

Karin Pihl: Så utnyttjar kriminella assistansen för illegal migration

Förlorarna är de som är beroende av stöd för att klara sin vardag. Fusket måste stoppas, annars kan hela systemet gå omkull.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

I fjol betalade Försäkringskassan ut 30 miljarder kronor i assistansersättning. Nästan en halv miljard kronor har krävts tillbaka. Fusket är omfattande, visar en ny granskning av assistansbranschen som SVT gjort.

Att assistansersättningen som omfattas av LSS-lagen är särskilt utsatt för organiserad brottslighet är känt sedan länge. En rapport från det myndighetsgemensamma Nationellt underrättelsecentrum (NUC) från i fjol konstaterar att det finns en koppling mellan aktörer i assistansbranschen och grov organiserad brottslighet. Det finns även misstankar om kopplingar till terrorfinansiering och IS-resor.

En central del av kriminaliteten utnyttjar de generösa reglerna för arbetskraftsinvandring. Arbetstillstånd används för skenanställningar, för illegal migration och exploatering av arbetskraft.

Då arbetstagaren är beroende av arbetsgivaren för uppehållstillstånd har den förra en enorm makt och möjlighet att utnyttja den anställde. Rapporten konstaterar att de oseriösa företagen ofta avstår från att anlita inhemsk arbetskraft eftersom det är lättare att exploatera tredjelandsmedborgare.

Detta bekräftas i SVT:s granskning, som särskilt handlar om den så kallade brukarimporten. Upplägget är cyniskt: ett oseriöst assistansbolag erbjuder arbete till en familj som har ett barn med funktionsnedsättning. Föräldrarna anställs som assistenter hos en annan kund i företaget. Deras eget barn kan komma till Sverige genom reglerna om anhöriginvandring. Då kan föräldrarna i stället anställas som assistenter åt sitt eget barn.

Det här är ett sätt att kringgå utlänningslagen. Hur många fall av brukarimport som sker varje år är det ingen som vet. Myndigheterna ligger alltid steget efter.

Resultatet är att barn utnyttjas, arbetstagare exploateras och att enorma belopp av skattebetalarnas pengar hamnar i kriminellas fickor. Men det drabbar också de som har rätt till personlig assistans. De politiska initiativ som tagits för att hindra pengaflödet till kriminella har i många fall lett till att utsatta personer i behov av LSS-stöd fått avslag.

En väg för att sätta stopp för detta skulle kunna vara att höja kraven på personliga assistenter. Att det inte finns några specifika regler om yrkeskunskap är egentligen orimligt – personer i behov av assistans har rätt till professionell service. Krav på en gymnasieexamen i omvårdnad eller motsvarande, i kombination med ett krav på att de anställda kan tala svenska, skulle drastiskt minska möjligheterna för de oseriösa bolagen att importera arbetskraft från utlandet.

En annan möjlighet är att helt enkelt förbjuda arbetstillstånd inom assistansbranschen, något Moderaterna föreslår. Det är ett rimligt förslag om inget annat hjälper. Människohandeln, exploateringen av utsatta människor och flödet av skattepengar ner i kriminellas fickor måste stoppas, annars kommer hela systemet att kapsejsa.