Jan Jönsson (L)
Jan Jönsson (L) Bild: Christine Olsson

Tidöavtalet går på tvärs med liberal politik på många sätt

Stockholms borgarråd, Jan Jönsson, (L) replikerar på Håkan Boströms ledartext: ”Liberalernas otacksamma uppdrag i svensk politik”.

Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Liberalerna ska öka friheten för individen genom socialliberala reformer. Det har historiskt inneburit skarpa konflikter med såväl konservativa, nationalistiska, socialistiska som extremistiska idéer och partier. För att vinna genomslag för liberal politik är det därför av största vikt att Liberalerna ständigt verkar för att stärka frihetliga värderingar och idéströmningar brett i samhället.

Jag håller därför helt med Håkan Boström i sin ledartext (14/11) om att Liberalerna behöver markera tydligare när idag invandrare kollektivt skuldbeläggs, rättsstaten sätts åt sidan och vetenskapen hotas. Men det är konstigt att inte se att detta sker i en politisk miljö där liberalismen försvagats, i en tid då den tvärtom behöver stå stark.

ANNONS

Sverigedemokraterna har genom sin regeringssamverkan kraftigt stärkt sitt nationalistiska genomslag sakpolitiskt, medialt och värderingsmässigt i det svenska samhället. M och KD, men även S, har följt efter i en allt mer konservativ riktning. Det har i sin tur möjliggjort för SD att kunna lägga allt extremare förslag, som arresteringar utan brottsmisstanke, livstidsstraff för barn och politiska ingrepp i den fria kulturen. Även retoriken har trappats upp, riktad mot transpersoner, kulturarbetare, förtroendevalda och i synnerhet invandrare, som ges skulden för allt dåligt.

Men Boström sätter sakpolitiken främst. Den är viktig även för mig. Och exemplen där Liberalerna har en annan sakpolitisk uppfattning än Tidöavtalet är många. Liberalerna är exempelvis emot visitationszoner och tiggeriförbud, för familjeåterföreningar och permanenta uppehållstillstånd som grund, för reduktionsplikt och högre drivmedelsskatter i klimatpolitiken samt emot huvudlinjerna i angiverilagen och för bibehållet bistånd på en procent av BNI.

Låt mig avslutningsvis konstatera att jag gläds över att partistyrelsen inför landsmötet enhälligt står bakom beskedet att Liberalerna aldrig kan medverka i eller rösta fram en regering där SD ges ministerposter.

Jan Jönsson (L)

Borgarråd, partistyrelseledamot och ordförande Liberalerna Stockholms stad

ANNONS