Lina Nordquist (L)
Foto: Christine Olsson / TT
Lina Nordquist (L) Foto: Christine Olsson / TT Bild: Christine Olsson/TT

Det tar för lång tid att byta juridiskt kön

Moderaterna och Liberalerna svarar på Adam Cwejmans ledare ”M och L har missförstått liberalismen” (17/3).

Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Sverige var 1972 först i världen med att införa en särskild lag om könsbyte. Sedan dess har det varit möjligt att ändra det kön som framgår av folkbokföringen. Fortfarande är processen som krävs innan ändring av juridiskt kön dock densamma som för att få genomgå irreversibel underlivskirurgi. Vi tycker att det är orimligt. Idag tar det många år att ändra juridiskt kön. Vi ser hur transpersoner fastnar i vårdköer och mår mycket dåligt. Därför behöver processen förenklas.

Regeringen Löfven lät utreda frågan, men nöjde sig inte med att föreslå en förenklad process. Istället lade regeringen Löfven fram en lagrådsremiss med mycket långtgående förslag, bland annat föreslogs att underlivskirurgi också skulle kunna tillåtas på minderåriga, från 15 år. Vidare föreslogs att ändring av juridiskt kön skulle bli möjligt redan från 12 års ålder. Detta förslag möttes av massiv kritik.

ANNONS

I en kolumn går Cwejman till hård attack mot det utskottsinitiativ som M och L har väckt i riksdagens socialutskott. ”Det nya lagförslaget tar helt bort kravet på kontakt med vården” påstår Cwejman. Det är helt felaktigt. Vi har vägt individens rätt till självbestämmande mot risker för missbruk av systemet.

Vad vi föreslår är att dagens krav på diagnos för att ändra juridiskt kön slopas. Istället ska sjukvården göra en prövning av könsidentiteten, och av om det kan antas att sökanden kommer att leva i denna könsidentitet under överskådlig tid. Dessa fortsatta krav ogillas av många som vill att ändring av juridiskt kön helt ska utgå från självidentifikation.

Cwejmans kolumn gav intrycket att vårt förslag skapar nya problem. Så är inte fallet. Redan idag saknas krav att genomföra fysiska förändringar för att ändra juridiskt kön. Även med vårt förslag kommer Sverige ställa betydligt högre krav för ändring av juridiskt kön än vad som görs i övriga Norden, vars lagstiftning fungerar väl. Detta lilla steg för ett fåtal personer innebär en väl avvägd frihetsreform.

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot och gruppledare i socialutskottet

Lina Nordquist (L), Gruppledare för Liberalerna i riksdagen

***

Slutreplik:

Även om kravet på kontakt med vården inte helt slopas - vilket jag felaktigt hävdade i min kolumn - så minskas tröskeln rejält. Det kommer inte att krävas någon diagnos och i praktiken blir det mycket enklare att byta juridiskt kön än vad som är fallet idag. Det är ingen skam i att erkänna att det blir enklare om man nu tycker det är bättre än dagens lagstiftning.

ANNONS

Att lagförslaget inte skulle skapa några nya problem är fel att påstå: Sänkningen av åldersgränsen till 16, från dagens 18, förvärrar det redan idag befintliga problemet med att omyndiga påbörjar könsbytesprocesser som i många fall inte hjälper överhuvudtaget och i de flesta fall är irreversibla. Moderaterna och Liberalerna gör sig medskyldiga till detta men visar inget som helst prov på självreflektion kring just den aspekten.

I stället för att vara tydliga med att de inte har något emot att barn byter kön så ger partierna i stället intryck av att den förändrade lagstiftningen blott är något av en formalitet, så är inte fallet.

Adam Cwejman

ANNONS