Reduktionsplikten är ett viktigt verktyg, enligt skribenterna.
Reduktionsplikten är ett viktigt verktyg, enligt skribenterna. Bild: Björn Larsson Ask / SvD / SCANPI

”Alla vinner på reduktionsplikten”

Företrädare för biodrivmedelsbranschen svarar ledarsidan om reduktionsplikten.

Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Vi tackar GP för möjligheten till replik på ledaren 29 juli där både vi i branschen och reduktionsplikten blir ifrågasatta. Vi slås av att i kritiken gentemot oss och reformen så är klimatfrågan som bortglömd. Transportsektorn svarar för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Detta för att vi använder drivmedel som baseras på fossil råvara – råolja. Den storskaliga användningen av fossila råvaror för energiändamål har visserligen tjänat samhället väl, men det är ett klimatmässigt systemfel som måste upphöra så snart som möjligt för att hejda klimatkrisen.

Vi som är verksamma inom produktion av hållbar bioenergi är eniga om att det fossila måste minska, och det förnybara öka. Här ligger inte ansvaret helt hos enskilda aktörer eller individer. Det måste till en gemensam systemförändring som får alla att successivt förflytta sig i rätt riktning. Det klimatpolitiska rådet pekar ut just reduktionsplikten som det viktigaste verktyget för att nå riksdagens mål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030.

ANNONS

Det finns en uppfattning om att reduktionsplikten ensamt drivit upp priset på drivmedel i Sverige. Detta är faktiskt fel. Faktum är att den internationella prisutvecklingen på fossila produkter haft en betydligt större prispåverkan. Oljeembargot mot Ryssland ger en brist på fossil diesel med goda köldegenskaper i Europa, vilket driver upp priset till de nivåer vi ser idag. Att drastiskt minska andelen förnybart i det fossila är därmed fel väg att gå.

Felaktigt hävdas också att reduktionsplikten ökar Sveriges importberoende av drivmedel. Sanningen är faktiskt den motsatta. Visserligen importeras idag huvuddelen av de biodrivmedel som används i Sverige, men ökad fossil användning kan bara åstadkommas genom ännu mer import. Sverige har som bekant ingen egen råoljeutvinning och är helt i händerna på andra länder, men har stora möjligheter att öka produktionen av hållbara biodrivmedel. Mer fossilt försämrar Sveriges handelsbalans, oberoende och försörjningstrygghet – mer förnybart motarbetar detta.

Ökad användning av förnybart har många fördelar vad gäller klimat och trygg energiförsörjning. Reduktionsplikten är vårt viktigaste verktyg för att säkerställa en fossil utfasning och förnybar infasning. Med andra ord är reduktionsplikten en klimatmässig, ekonomisk och social nödvändighet.

Gustav Melin, vd Svebio

Magdalena Streijffert, chef public affairs Neste Sverige

Ludwig Kollberg, kommunikationschef Preem

ANNONS

Lars-Gunnar Edh, divisionschef Lantmännen Energi

Per-Arne Karlsson, direktör public affairs St1

Lars Lind, vd Adesso Bioproducts

Henrik Brodin, energichef Södra

Mikael Källgren, affärsområdeschef förnybar energi SCA

David Öquist, vd Sunpine

Charlotte Elander, vd Energifabriken

Magnus Nyfjäll, vd Colabit

Katarina Levin, koncernchef Setra Group

Pontus Friberg, ordförande Pyrocell

Rolf Ljunggren, Grundare och vvd Cortus Energy

Sven Löchen, vd Ren Fuel K2B

Lars-Gunnar Almryd, vd Envigas

Jonas Rudberg, delägare Chemrec

ANNONS