Elnätsbolagen utnyttjar det faktum att eldistributionen utgör ett naturligt monopol.  
Elnätsbolagen utnyttjar det faktum att eldistributionen utgör ett naturligt monopol.  

Pihl: Sätt stopp för elnätsbolagens överpriser

Elnäten är inte en marknad som alla andra. Bolagen utnyttjar sin monopolställning skamlöst.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Elproduktionen är numera som vilken marknad som helst, där kunderna kan välja mellan olika företag. Annat är det med distributionen, alltså själva elnäten. Här råder naturliga monopol. Det går inte att välja vilket företag som ska leverera el till ens bostad. Konsumenterna får vackert tolerera fakturorna från Ellevio, Eon, Vattenfall Eldistribution eller det företag som har monopol på den ort man bor.

Att vara den enda aktören på en marknad är ett företags våta dröm. Man behöver inte bry sig om att vara konkurrenskraftig, eftersom det inte finns någon konkurrens. Detta är något svenska elnätsbolag utnyttjar till max.

ANNONS

På fem år har elnätspriserna ökat med en fjärdedel. Höjningarna har varit värst utanför storstäderna. På orter som Stenungsund, Mellerud och Svenljunga har Vattenfall höjt priset med hutlösa 45 procent. Elnätsbolagen motiverar sina prishöjningar med att det finns ett stort investeringsbehov. Och det stämmer förvisso. Elnäten behöver moderniseras. Men förklaringen är ändå usel.

Statligt ägda Vattenfall AB, som är moderbolag till Vattenfall Eldistribution, har gått dåligt i flera år. Nu har det dock vänt för bolaget, som kunde redovisa en vinst på knappt nio miljarder för det tredje kvartalet. Det är ju bra att det går bra för Vattenfall. Bolaget borde dock tacka svenska elnätskunder. Elnätsmarknaden är, föga förvånande, det område där Vattenfall tjänar sina stora pengar. Den vinst som Vattenfall Eldistribution och de andra elnätsjättarna gör stannar nämligen inte i företagen. En stor del av vinsterna slussas upp i moderbolagen. 2016 gav Vattenfall Eldistribution 2,2, miljarder kronor i koncernbidrag till moderbolaget, vilket företaget motiverade med att “vi har ett avkastningskrav från våra ägare” (Aftonbladet 1/1 2017). Det vill säga: staten.

Eftersom elnätsmarknaden inte fungerar som en vanlig marknad finns det speciella regleringar kring hur elnätsleverantörerna får bedriva sin verksamhet. Ellagen och myndigheten Energimarknadsinspektionen sätter ramar för hur höga avgifter bolagen kan ta ut. Tanken är att avgifterna ska vara rimliga. Men nuvarande regler fungerar inte i praktiken. Elnätsbolagen har i flera fall vunnit mot Energimarknadsinspektionen i domstol och har därför kunnat höja de så kallade intäktsramarna. För perioden 2016-2019 handlar det om 8 miljarder kronor (SvD 2/11).

ANNONS

Orimligt är bara förnamnet. För att uttrycka det rakt och tydligt: elnätsbolagen suger ut konsumenterna. Avgiftshöjningarna motsvarar inte investeringskostnaderna. Politiken måste sätta stopp för Eon, Vattenfall och Ellevio, annars kommer prisökningen att fortsätta.

Energiminister Ibrahim baylan (S) har länge lovat lägre avgifter. Från år 2020 blir reglerna för avkastning stramare och ett maxbelopp för hur höga avgifter bolagen kan ta ut införs. Det är inte en dag för sent och borde ha formulerats för flera år sedan. Nästa års väntade chockhöjningar är dock oundvikliga, menar Baylan, eftersom beslutet om intäktsramarna för 2016-2019 ligger fast.

En fråga som infinner sig är: Varför har ni inte gjort något tidigare? Elnätsjättarnas maktövertag över Energimarknadsinspektionen har pågått i flera år, eftersom lagstiftningen är för dålig. Anna-Karin Hatt (C), som var energiminister 2011-2014, försökte få ner priserna, utan resultat. Politikerna har helt enkelt svikit konsumenterna. Att Vattenfall är värst är särskilt illa, eftersom staten äger hela bolaget.

Nästa regering måste noggrant följa upp utvecklingen och se till att intentionerna i de nya reglerna efterlevs. Elnätsbolagens överpriser höjer månadskostnaderna för konsumenterna. Lägg dessa ovanpå kommande räntehöjningar och högre kommunalskatter och svenska villa- och bostadsrättsägare kommer knappt ha råd att konsumera något annat.

Den enda möjligheten att vägra bidra till elnätsjättarnas fulspel är att sätta upp egna solpaneler i trädgården. Men det är bara att titta ut genom fönstret för att se att det inte är ett alternativ om man vill ha det varmare än sju grader inne. Elnätsjättarnas överpriser är ett uttryck för provocerande girighet. Sätt stopp för det.

ANNONS
ANNONS