Ovärdigt när pensionärer tvingas sova i bilar

Socialstyrelsens nya kartläggning visar att tusentals är akut hemlösa i välfärdsstaten Sverige. Allt fler barn har inget hem. En husvagn är hemlöse Sven Berganders högsta dröm denna vinter. Den växande hemlösheten måste bli en valfråga på kommunal och nationell nivå.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Vintermånaderna är den tid på året som hemlösa fruktar mest. En av dem är pensionären Sven Bergander i Stockholm. Förra vintern sov han sittandes i sin bil, något som han önskar slippa i år. I en intervju berättar han att fötterna är uppsvullna på grund av sovställningen i bilen därför har han slutat att ta av sig skorna under nätterna. Bergander uppger att han har 4 500 kronor att leva på i månaden från deltidspension och bidrag. Pengarna går främst till mat men han drömmer om en husvagn: ”Jag letar efter den billigaste jag kan hitta. Något jag kan renovera och dona med själv. Då blir jag väldigt nöjd” (Stockholm Direkt 3/11).

ANNONS

Efter att miljonprogrammet uppförts minskade hemlösheten i Sverige. Sedan slutet av 1980-talet har den ökat. I november presenterade Socialstyrelsen en ny nationell kartläggning av fenomenet. Rapporten visar att drygt 6 000 personer befinner sig i så kallad akut hemlöshet, cirka 1 500 fler än 2011 när undersökningen senaste genomfördes. Hundratals fler sover utomhus, i trappuppgångar, i tält eller bilar än för sex år sedan. Antalet personer som har akuta boendelösningar har också ökat kraftigt.

Drygt hälften av dessa hemlösa är födda i Sverige enligt rapporten. Myndigheten erkänner samtidigt att det finns ett stort mörkertal. De hemlösa som inte är kända av myndigheter eller frivilligorganisationer eller skrivna i Sverige kommer inte med i statistiken.Fler föräldrar till minderåriga barn än tidigare är bostadslösa och det handlar framförallt om mödrar. I Göteborg bor 683 barn på härbärgen, jourboenden eller vandrarhem enligt färska uppgifter från Stadsmissionen.

Malmö är den svenska storstad där hemlösheten stiger mest och slår nya rekord enligt kommunens siffror i oktober. Då levde 1 070 barn och 1 752 vuxna i Malmö utan hem. Kostnaderna för Malmö stads hemlöshet skenar. I år har kommunen tvingats köpa akuta sovplatser åt hemlösa på hotell och vandrarhem för sanslösa 471 000 kronor dagligen under årets första nio månader (Sydsvenskan 6/11).

ANNONS

Det är ovärdigt en modern välfärdsstat att människor tvingas sova sittandes i bilar. Antalet hemlösa pensionärer har under de senaste åren tilltagiti Stockholms stad. Förra året var det över 200 personer som var 65 år eller äldre som saknade bostad i staden, enligt kommunalstatistik. En siffra som Anna Johansson, socialchef på Stadsmissionen, tror kommer att växaytterligare eftersom organisationen ser allt fler äldre med låg inkomst som inte klarar av sin hyra.

Även Clara Lindblom, Stockholmsäldreborgarråd (V), spår att en hård bostadsmarknad kombinerat medskralapensioner ledertill att ännu fler riskerar att hamna i hemlöshet (Stockholm Direkt 3/11). Det här är en oroande utveckling, som givetvis inte bara begränsar sig till huvudstaden, som det måste finnas politisk beredskap för att möta.

Hans Swärd, professor socialt arbete vid Lund universitet, och Per Eriksson, tidigare rektor Lunds universitet, konstateradei en debattartikel för två år sedan att hemlösa svenskar har hamnat i medieskugga (Dagens Samhälle 13/8 2015). Swärd och Eriksson efterlyste kraftfulla statliga åtgärder mot hemlöshet och varnade för att spänningar kan uppstå i samhället om olika grupper av hemlösa måste konkurrera om insatser. Artikelförfattarna efterlyste framförallt fler billiga hyresrätter.

Nyligen uppmärksammade ledarsidan att Staffanstorps kommunledning köpt in vinterbonade husvagnar till vuxna nyanlända för att lösa den akuta bostadsbristen (2/12). För detta har den skånska kommunen kritiserats hårt av Sydsvenskans ledarsida och även lokalt av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Demenar att boendeformenär en skam. Samtidigt är en husvagn hemlöse Sven Berganders högsta dröm denna vinter så han kan lägga sig ner och ta av skorna när han sover.

ANNONS

Den växande hemlösheten måste bli en valfråga på kommunal och nationell nivå. De politiska partierna behöver avtvingas svar på vilka konkreta prioriteringar devill göra med begränsade resurser mot det inhumana skuggsamhället mitt ibland oss.

ANNONS