Partisekreterarna Tomas Tobé (M), Michael Arthursson (C), Maria Arnholm (L) och Acko Ankarberg (KD) presenterade förslaget.
Partisekreterarna Tomas Tobé (M), Michael Arthursson (C), Maria Arnholm (L) och Acko Ankarberg (KD) presenterade förslaget.

Obligatoriskt skolval ökar jämlikheten

Ledare: Integrationen skulle tjäna på att fler barn gjorde ett medvetet skolval.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Tisdagen var socialdemokraternas dag i Almedalen. De lade fram ett tiopunktsförslag om sammanlagt 110 miljoner kronor på åtgärder mot segregationen. Det är förstås en liten summa om man slår ut det på hela landet. Mer matnyttiga var då kanske de förslag på förbättrad integration i skolan som Alliansen lade fram tidigare under dagen.

Det handlade om extra lönepåslag till förstelärare i utsatta områden, tydligare mandat till rektorer att prioritera kunskaper i basämnen, och om obligatorisk sommarlovsskola för nyanlända.

Men den potentiellt viktigaste reformen som föreslogs är den man kallar obligatoriskt skolval. Tanken är att alla kommuner ska tvingas att låta elever och deras familjer göra ett aktivt skolval. Kommunen ska inte förutsätta att elever vill gå på den skola som råkar ligga närmast, utan se till att varje elev gör ett aktivt val baserat på god information om olika alternativ.

ANNONS

Om förslaget skulle bli verklighet skulle det stärka barn och föräldrar i utsatta områden. Det som gör skolvalet viktigt i Sverige är den cementerade bostadssegregationen. Ska man bryta den och möjliggöra fler klassresor måste samhället få fler elever att välja en annan skola än den som ligger närmast geografiskt.

En stor ojämlikhet uppstår av att elever från hem med svag studietradition ofta inte ens känner till möjligheten att välja väg framåt. Har de otur bor de också i kommuner där de inte får stöd med att göra ett mer medvetet skolval. Ett obligatoriskt skolval skulle därför minska skillnaderna i utgångsläge mellan elever. Det skulle också hjälpa fler föräldrar att bli mer engagerade i barnens skolgång.

Alliansens förslag är naturligtvis starkt ideologiskt. Den rödgröna regeringen verkar snarare försöka röra sig bort från det fria skolvalet. Tonen i kritiken mot friskolor har hårdnat, och rödgröna kommuner som Göteborg och Malmö känner medvind då de håller tillbaka nya skoletableringar. I det tiopunktsprogram för att motverka segregation som Socialdemokraterna presenterade i Almedalen talades om att ytterligare stärka kommunernas inflytande.

Värt att komma ihåg är att skolvalets viktigaste förtjänst är att elever kan välja bort dåliga skolor. I Sverige har vi i regel väntat för länge med att stänga skolor som varken klarar att tillhandahålla bra undervisning eller trygga miljöer.

ANNONS

Bara här i Göteborg finns det flera skolor som borde ha stängts. Om en skola bara har några få procent elever från svensktalande bakgrund, stora läraravhopp och sjukskrivningar, samt dessutom präglas av närhet till kriminella miljöer bör den stängas och eleverna spridas ut på bättre fungerande skolor. Kommunerna är ofta saktfärdiga med sådana beslut, och då kan det vara bra att fler elever "röstar med fötterna" och väljer skolor i andra stadsdelar.

Obligatoriskt skolval är en reform som inte behövs för de barn som redan är inne i samhället. Det behövs för barn i familjer som står utanför.

ANNONS