Martin Wannholt (D) och Daniel Bernmar (V) inledde debatten.
Martin Wannholt (D) och Daniel Bernmar (V) inledde debatten. Bild: Filip Powidzki Casserblad

Nya kvastar i stadshuset?

Mycket talar för att styrkeförhållandena i Göteborgs stad ritas om efter valet. Det är däremot långt ifrån uppenbart vilket styre det i så fall kommer resultera i. Trots oklarheterna är det väljarna som avgör.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Valet till kommunfullmäktige kommer lätt i skuggan av riksdagsvalet. Det är ett skäl till att skilda valdagar vore att föredra. Det skulle uppvärdera den lokala demokratin. Trots allt fattas många av de beslut som rör göteborgarnas vardag i stadshuset och inte i riksdagshuset. Avståndet är också mindre till de lokala politikerna. Bostäder, skolan, äldreomsorgen och sociala insatser beslutas lokalt. Även på ordningsområdet kan kommunen göra stor skillnad.

För att sätta ljus på kommunfrågorna ordnade GP under onsdagskvällen en direktsänd offentlig debatt mellan de lokala ”partiledarna” på Nordstans valtorg. I fokus för diskussionen stod tryggheten på gator och torg, skolan och segregationen. Det var åtminstone där det hettade till mest.

ANNONS

Martin Wannholt från Demokraterna inledde debatten med att slå fast att kampen mot otryggheten och kriminaliteten var den mest prioriterade frågan i Göteborg. Daniel Bernmar från Vänsterpartiet invände att den styrande alliansen och högerpartierna ägnade sig åt ”symbolpolitik” på området – i form av övervakningskameror och ordningsvakter – i stället för att ta tag i problemens orsaker. Den kritiken träffade i så fall också Socialdemokraterna. När det kommer till brottsbekämpning går det en djup spricka mellan V och S.

Skolkommunalrådet Axel Darvik från Liberalerna körde en tuff linje i debatten och angrep partierna till vänster. Darvik påtalade att en majoritet av eleverna i Göteborg har minst en utlandsfödd förälder och att skolan måste prioritera att lära eleverna svenska. Han vände sig samtidigt med skärpa mot Socialdemokraternas tankar att på politisk väg försöka minska den etniska segregationen genom att styra var människor bosätter sig. Jonas Attenius (S) försvarade sig med att S-förslagen gällde nyanlända. Generellt avvisade partierna till höger åtgärder mot segregationen som skulle inskränka människors valfrihet.

Socialdemokraterna i Göteborg försöker gå en balansgång. Det är tydligt att de tagit intryck av diskussionerna i Danmark. Man försöker kombinera en något mer ”auktoritär” kravhållning med jämlikhetskrav. Svårigheten för S är att de tilltänkta samarbetspartierna till vänster enbart köper den senare ingrediensen. Även Centerpartiet tenderar att vara mer återhållsamt när det kommer till att ge det offentliga ökade befogenheter, både i brottsbekämpningen och i åtgärder mot segregationen. C och V står samtidigt långt ifrån varandra i många andra frågor.

ANNONS

Ett rödgrönrosa styre där C ingår skulle bli både urvattnat och svagt. Samtidigt finns det inte heller någon uppenbar majoritetskonstellation till höger. Ändrade styrkeförhållanden gör det också svårare att få till ett fortsatt alliansstyre. Någon form av blocköverskridande lösning är därför inte alls osannolik. Det vore kanske rentav välkommet. Som väljare kan kommunvalet tyckas svåröverskådligt. Men det spelar roll hur du röstar. Partiernas inbördes styrkeförhållanden kommer avgöra deras förhandlingsposition.

ANNONS