Naomi Abramowicz: Sveriges lärare får inte stödet de förtjänar

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

En lärare försöker medla mellan två bråkande elever. Det slutar med att den ena eleven tar stryptag om lärarens hals (Expressen 20/4). I en annan skola, i en annan del av landet, får en lärare ett knytnävsslag i ansiktet av en elev. Lärarens näsrygg knäcks av slaget (Svenska Dagbladet 31/1 2014).

Det uppstår ett bråk mellan några elever. När en lärare försöker att sätta stopp förP det kallas hon för ”jävla bitch” och får sedan ta emot flera sparkar mot höft, lår och knä (Skolvärlden 19/4).

Dessa berättelser utgör inte några enstaka undantag. Hot och våld på arbetsplatsen är en verklighet för många svenska lärare. Enligt Lärarbarometern, där cirka 5 500 grundskole- och gymnasielärare har deltagit, har hela 45 procent av de svarande blivit utsatta för hot och våld i skolan.

ANNONS

I skollagen står det uttryckligen att lärare får vidta disciplinära åtgärder gentemot elever. Det går att utvisa elever ur lokalen, ge dem kvarsittning och till och med stänga av dem från skolan. Problemet är att lärare och rektorer drar sig för att använda de medel som står till buds i enlighet med skollagen.

I september 2014 presenterade Metta Fjelkner, tidigare ordförande för Lärarnas riksförbund, en utredning om ordning och reda i skolan. Där står det uttryckligen att lärare och rektorer är rädda för att anklagas för att kränka eleverna om de vidtar disciplinära åtgärder. I stället avstår man för rädsla av obehagliga konsekvenser.

Enligt en enkätundersökning som Lärarnas riksförbund gjorde förra året var drygt en tredjedel av de svarande rädda för att bli anmälda av elever eller föräldrar. Läraren tvingas bita ihop och fortsätta med sitt jobb, med en känsla av vanmakt och missnöje. Det drabbar även eleverna. Ifall klassrummet saknar en auktoritetsfigur som vågar säga ifrån gentemot våldsamma eller stökiga elever skapas en otrygg studiemiljö för dem som faktiskt är i skolan för att lära sig.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund, säger: ”Även om lärarna agerar helt rätt och blir friade, kan de vara körda ändå. Många rektorer väljer att omedelbart lyfta bort anmälda lärare från undervisningen.” (DN 17/4).

ANNONS

Rädslan har tagit kontroll över många skolor och förlamat lärare och rektorer. Så länge lärare inte kan vänta sig stöd från ledning eller föräldrar blir det omöjligt för dem att göra sitt jobb.

För att använda en av utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) favoritfraser: ”Låt lärare vara lärare”.

ANNONS