Teodorescu: #Slutaspeladum, Dan Eliasson!

Ledarkrönika: Den som följt de senaste dagarnas diskussioner om övergrepp mot unga tjejer på svenska festivaler har kanske precis som jag häpnat över de absurda förklaringsmodeller som i mångt och mycket flyttat över ansvaret från förövare till offer.

ANNONS

När jag springer mellan seminarier eller lyssnar på partiledartalen här i Almedalen är jag ständigt omgiven av mycket folk. Under de sju åren jag varit här har jag dock aldrig varit med om, eller hört om någon annan, som blivit tafsad på eller rentav våldtagen i publikmassorna. Ingen som män i grupp ställt sig i ring runt och trakasserat. Trots att det kryllar av män.

Den som följt de senaste dagarnas diskussioner om övergrepp mot unga tjejer på svenska festivaler har kanske precis som jag häpnat över de absurda förklaringsmodeller som i mångt och mycket flyttat över ansvaret från förövare till offer. Som gjort gällande att den här sortens övergrepp alltid har skett. Att bara anmälningsgraden ökat. Att den minsta gemensamma nämnaren är att förövarna är män, vilka som helst, varför informationen också ska riktas till alla män.

ANNONS

Absurditeten nådde emellertid ny verkshöjd under måndagskvällen när rikspolischefen Dan Eliasson, tillika ansiktet utåt för polisens infantila #tafsainte-armband, intervjuades i Aktuellt. "Hur förhindrar man händer att begå beröring om någon vill göra det i ett publikhav där 20 000 människor böljar fram och tillbaka, det är inte helt lätt", sade Eliasson (4/7). För det första handlar det inte om "händer" som ingen äger eller har ansvar för. För det andra handlar det inte om "beröring" utan om övergrepp. För det tredje är det helt ointressant huruvida det är en enkel eller svår uppgift som åligger polisen, uppenbarligen misslyckas de med sitt uppdrag och för det är Eliasson ytterst ansvarig.

Från Finland kommer rapporter från två stora festivaler som lockade 71 000 respektive 28 000 besökare. Inte ett fall av sexuellt ofredande eller våldtäkt har anmälts (Yle 4/7). I skrivande stund har 15 våldtäkter och ett 40-tal anmälningar om sexuellt ofredande anmälts efter två festivaler i Sverige (SVT 5/7). Är finländarna mindre anmälningsbenägna, är männen där mindre ohyfsade, de "patriarkala strukturerna" bortblåsta?

Många tjejer, bland annat i rapporten bakom polisens armbandskampanj, har vittnat om att förövarna har utländsk bakgrund. I sina första uppgifter om de misstänkta förövarna under Putte i Parken uppgav polisen att: "det råder ingen tvekan om vilka som tar sig dessa friheter. Gäng med 7-8 killar tillhörande gruppen ensamkommande barn". Nu har polisen tagit tillbaka uppgifterna.

ANNONS

Oavsett hur det förhåller sig i det aktuella fallet, eller vad som fått polisen att dra tillbaka uppgifterna, måste vi erkänna att män som kommer från kulturer där kvinnor könsstympas och mördas i hederns namn inte genomgår en metamorfos bara för att de passerar en svensk gräns. Attityder och normer sitter djupt och kan enbart förändras om de erkänns. Självklart begås övergrepp av etniskt svenska män också. Men om något sker i enlighet, eller i strid med kulturen, är relevant.

ANNONS