Teodorescu: Inför lagen måste alla vara lika

Som medmänniska är det lätt att känna sympati med människor som funnits sakna skyddsskäl men som drömmer om en bättre tillvaro i Sverige. Men längtan, drömmar eller rentav desperation är inga asylskäl i befintlig lagstiftning.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

I svensk riksdag råder konsensus, från vänster till höger, om att migrationen ska vara reglerad. Det innebär att bara de som uppfyller utlänningslagens kriterier har rätt att stanna här. Det medför, för tydlighetens skull, motsatsvis att den som inte uppfyller de av riksdagen uppställda kraven måste lämna landet.

För att garantera rättssäkerheten i systemet prövas den sökandes sak i en till tre instanser. Våra folkvalda formulerar ytterst de juridiska kriterierna som sedan Migrationsverket, och eventuellt därefter domstolarna, prövar utan politisk inblandning. Det är en ordning värd att värna eftersom den skyddar mot godtycke och skapar transparens över tid. Inför lagen ska alla vara lika.

ANNONS

Sedan en dryg vecka demonstrerar ett par hundra personer ur nätverket Ung i Sverige, som samlar ensamkommande afghanska ungdomar, i Stockholm och på andra håll i landet. Demonstranternas krav är bland annat att avvisningarna till Afghanistan ska stoppas.

Som medmänniska är det lätt att känna sympati med människor som funnits sakna skyddsskäl men som drömmer om en bättre tillvaro i Sverige. Men längtan, drömmar eller rentav desperation är inga asylskäl i befintlig lagstiftning, och heller inga omständigheter som något riksdagsparti vill upphöja till adekvata kriterium, mig veterligen.

Därför framstår det som ytterst förvirrande att regeringsföreträdare, i form av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och den nya migrationsministern Heléne Fritzon (S), figurerat vid den demonstration som alltså syftar till att kräva undantag från den politik, och i förlängningen lagstiftning, som sittande regering sjösatt och fortsatt står bakom. Om regeringsföreträdare inte vill kännas vid konsekvenserna av sina beslut får de verka för att ändra lagen i riksdagen. Att som nu ägna sig åt symboliskt poserande ligger visserligen i tiden, men är bara ett uttryck för populistiskt hyckleri som i förlängningen skadar förtroendet för rättsväsendet och det politiska systemet.

Eftersom Migrationsverkets sakkunniga nyligen konstaterade att säkerhetsläget i Afghanistan visserligen försämrats, men att det fortfarande finns flera provinser i landet där väpnad konflikt inte råder, gäller att inte alla afghaner kan beviljas uppehållstillstånd enbart på basis av nationell tillhörighet.

ANNONS

I praktiken innebär det att svenska myndigheter har att göra individuella prövningar i varje enskilt fall. När dessa prövningar ger vid handen att skyddsskäl på det individuella planet saknas ska besluten vinna laga kraft och skyndsamt verkställas. Annars upphör migrationen att vara reglerad, i strid med partiernas offentliga positioner.

ANNONS