Bild: Ernst Henry photography
Bild: Ernst Henry photography

Sonesson: Inga män i Jämställdhetsmyndighetens ledning

Personalen på den nya Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg plågas av ohälsa visar en intern kartläggning. Men det är inte bara det som väcker frågor. Ledningsgruppen består bara av kvinnor, alla avdelningschefer är kvinnor och generaldirektören är kvinna. Lek med tanken på hur reaktionerna skulle låta om endast män ledde Sveriges Jämställdhetsmyndighet.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

I januari fick Sverige ännu en myndighet, denna gång med säte i Göteborg. Trots att den nya Jämställdhetsmyndigheten, som har drygt 60 anställda, varit i gång mindre än ett år är det en stor del av personalen som riskerar att bli utbrända avslöjar en intern kartläggning. Ekots Lördagsintervju tog nyligen upp undersökningen när Lena Ag, myndighetens generaldirektör sedan start, utfrågades (SR 10/11).

Hon försäkrade att facket involverats för att vända den negativa utvecklingen. Men hur är det ens möjligt att 70 procent av personalen på en arbetsplats som bara existerat i tio månader uppger att de mår så dåligt att de befinner sig i riskzonen för ohälsa? Företagshälsovårdens kartläggning tyder på att över hälften av de anställda lider av sömnproblem och stress som kan leda till utmattning. Enligt undersökningen lär det också förekomma mobbning och trakasserier på den nya myndigheten i Angered.

ANNONS

Programledare Monica Saarinen säger under intervjun att hon talat med anställda som upplever läget som katastrofalt. Samtidigt uppger personalen att de trivs med kollegorna.Det väcker frågor om ledarskapet. Med tanke på att generaldirektör Lena Ag har fått sitt uppdrag av regeringen och verksamheten finansieras med skattemedel borde någon form av extern granskning ske för att ta reda på orsakerna bakom personalens alarmerande ohälsa.

När det gäller ledarskapet förekommer även andra frågetecken än arbetsmiljön. Av hemsidan framgår att under myndighetschefen finns det fem avdelningar. Ledningsgruppen består av generaldirektören samt avdelningscheferna. Samtliga sex chefer är kvinnor, vilket bekräftadesav myndighetens presstjänst (jag var tvungen att kontrollerauppgiften för den verkadeså osannolik).

Utöver Lena Ag utgörs ledningen av Lena Leed administrativ chef, Maria Bång kommunikationschef, Lillemor Dahlgren avdelningschef för stöd och samordning, Berit Jernberg avdelningschef för nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och Annika Olsson som är avdelningschef över analys och uppföljning.

På hemsidan slår myndigheten fast att: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.” Men män verkar inte ha samma möjligheter till chefsbefattningar på myndigheten som har statens uppdrag att analysera jämställdhetsproblem. Det är mycket märkligt att en enkönad grupp ska leda arbetet samtidigt som manpå hemsidan skriver att jämställdhet handlar om jämn könsfördelning. Det inger knappast förtroende ochmyndigheten är inte någon förebild. Man lever inte som man ska lära andra.

ANNONS

Ledarsidan förespråkar inte kvotering men noterar att Lena Ag är socialdemokrat och att hennes parti förordar könskvotering i näringslivet. Vad är det som hindrar män från att få ledande befattningar, på egna meriter, inom Jämställdhetsmyndigheten? Fanns det inte en enda kompetent man som sökte tjänsterna? Har rekryterare försökt hitta lämpliga kandidater?

Inser inte ansvariga att det ger ett ytterst märkligt intryck att män helt saknas i den ledningsom ska främja lika villkor för könen? Lek med tanken på hur reaktionerna skulle låta om endast män fick ledaSveriges Jämställdhetsmyndighet.

UPPDATERING

Efter att denna krönika publicerades har Jämställdhetsmyndigheten ändrat informationen på sin hemsida om ledningsgruppen. Man har strukit att gruppen utgörs av GD och avdelningscheferna och lagt till två namn, en man och ytterligare en kvinna. Niclas Järvklo, strateg och Souzan Al Khouri, HR-strateg.

ANNONS