Bild: Ernst Henry photography och TT.
Bild: Ernst Henry photography och TT.

Sonesson: Gymnasielagen skapar ny grupp uteliggare

S, MP, V och C har genom huvudlös medmänsklighet skapat nya uteliggare i ett välfärdsland vid norra polcirkeln. Nu ser vi resultatet när lagstiftare vägrar att göra konsekvensanalyser av sin politik. Sverige måste ha politiker som förmår att se längre än näsan räcker och inte bara närsynt jagar godhetspoäng.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Sverige har fått en ny grupp hemlösa. Tusentals ensamkommande svävar i limbo i väntan på besked om gymnaielagen. Eftersom de är vuxna och fått avslag på sina asylansökningaromfattas de inte av bosättningslagen och har därför inte rätt att få tak över huvudet av stat eller kommun. Detta har lett till fler hemlösa i landets kommuner rapporteradeSveriges Radio i torsdags. .

Gymnasielagen har underkänts i två migrationsdomstolar och hamnat på Migrationsöverdomstolens bord. Över 8400 personer har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Uppskattningsvis 5000 av dem saknar rätt till hjälp med boende.

Tobias Lohse från Stadsmissionen i Skåne uppger för SR att det är vanligt att den här gruppen tvingas sova utomhus, ofta i parker. Shirmohammed från Afghanistan är en av dem. "Ibland sover jag på gatan, ibland hos kompisar, ibland på tunnelbanan. Många gånger sover jag på kolonilotterna" berättar han i inslaget.

ANNONS

Riksdagspartierna S, MP, V och C är arkitekterna bakom gymnasielagen och drev igenom den i parlamentet med tunna argument baserade på känslor. De som var lagens motståndare, som menade att det var fel att låta vuxna som fått avslag på asylansökningarstanna i landet,utmålades som empatilösa. Centern pekade finger åt övriga partier i Alliansen.

Att gymnasielagen skulle stöta på patrull i det juridiska systemet var väntat med tanke på Lagrådets svidande kritik. Det här scenariot med hemlöshet gick således att förutse. Men det är inte Jonas Sjöstedt (V) eller Annie Lööf (C) som tvingas irra runt på gatorna och sova i parker om nätterna när höstkylan är här.Partiledare har genom huvudlös medmänsklighet skapat nya uteliggarei ett välfärdsland vid norra polcirkeln. Nu ser vi resultatet när lagstiftare vägrar att göra konsekvensanalyser av sin politik.

Vad händer då om Migrationsöverdomstolen kommer fram till att gruppen ska få stanna i Sverige? Det kommer inte lösa boendesituationen. De ensamkommande ska betraktas som andra gymnasieelever och leva på studiebidraget från CSN. De förväntas att hitta boende på egen hand.Staten har dock lovat att skjuta till pengar till kommunerna och gruppen har rätt att få hjälp av socialtjänsten. Men den redan hårt belastade socialtjänsten är ingen bostadsförmedling och kan inte trolla fram bostäder.

ANNONS

Sverige har växande bostadsbrist för de med låga inkomster.Branschorganisation Fastighetsägarna presenterade i början av året en alarmerande rapport om bostadskrisen som S, MP, V och C borde läsa. Antalet outhyrda lägenheter var förra året det lägsta som uppmätts på 25 år i hela landet. Rapporten tar upp attdet är allt flersom knackar på socialtjänstens dörr för att få hjälp med tak över huvudet.

Att kunna tillgodogöra sig gymnasiestudier förutsätter ordnat boende. Hemlöshet skapar stress och påverkar nattsömn och koncentrationsförmåga. Besked om uppehållstillstånd kan även dra ut på tiden. Frågan om gymnasielagen ligger nämligen också hos EU-domstolen som väntas sätta ner foten om drygt ett år.

Larmrapporter om psykisk ohälsa, missbruk och suicid i gruppen ensamkommande har duggat tätt. Läget förbättras knappas av hemlöshet när vintern är i antågan.Det är upprörande att både migrationsminister Heléne Fritzon (S) och Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm avböjt att kommentera SR:s avslöjande. Deras tystnad kan inte tolkas som något annat än att försök smita undan ansvar.

”Att hjälpa är en svår konst” brukade en föreläsarei socialt arbete inpränta i oss socionomstudenter när jag pluggadepå Socialhögskolan i Lund. Han hade rätt. Missriktad välvilja utan analys kan skapa nya social problem. Därför måste Sverigeha politiker som förmår att se längre än näsan räcker och inte bara närsyntjagar godhetspoäng.

ANNONS
ANNONS