Som ur en dombok från 1600-talet

Samtidigt som Sverige är ett av världens mest jämställda länder kan kvinnor trakasseras utan att samhället tar tydlig ställning.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Jämställdheten går framåt i Sverige. Kvinnor gör karriärer som förr var förbehållna män. Löneskillnader minskar och försvinner. Fler kvinnor än män skaffar sig numer högre utbildning. Framtidens problem spås bli att män halkar efter på arbetsmarknaden. Överlag finns det en ljus framtid med många möjligheter för flickor som växer upp i vårt samhälle.

Men det finns också annan verklighet som vi ibland blir påminda om. En där det råder normer och föreställningar som är som hämtade ur historieböcker och där kvinnor och flickor kan råka väldigt illa ut.

Ett aktuellt exempel är skolan i Lund där två pojkar som dömts för våldtäkt på en annan elev kunde fortsätta att gå till skolan, medan den drabbade flickan stannade hemma. Resultatet var att andra elever inte visste hur de skulle tolka vuxenvärldens signaler. Vem som hade gjort fel blev inte tydligt. Skolan valde att inte informera föräldrar och elever om vad som skett. Ryktesspridning tog över och drabbade flickan.

ANNONS

Våldtäkten var dessutom bara toppen på ett isberg av mobbning och trakasserier. Ett tema var idéer om att en kvinnas eller flickas värde beror på hennes rykte och att hon kan förklaras vara en hora. I domen från år 2017 gläntas på dörren till en föreställningsvärld som borde höra hemma i domböcker från 1600-talet. Mobbningen mot flickan var dessutom uppmärksammad. Om det hade funnits ett närvarande vuxensamhälle borde alla bromsar ha slagit till långt tidigare.

Nyheten blev känd genom en artikel av Ann Heberlein på nätsajten Ledarsidorna (4/3). Efter några kommentarer till Sydsvenskan (6/3) fick den ansvarige rektorn hård kritik. Rektorn ansåg att både pojkarna och flickan var offer. Samtidigt bör man notera att rektorn följde de regler som finns. Alla inblandade omfattas av skolplikt. Här måste regelverken förändras, vilket Jan Björklund och Liberalerna driver.

Pojkarna har nu tvingats att byta skola. Men det först sedan händelsen hade blivit medial. Vi vet att den inte är unik. Ett snarlikt fall inträffade i Göteborg för några år sedan. Två pojkar fick gå kvar på skolan, medan en flicka som de misstänktes ha utsatt för våldtäkt missade sin sista termin. Vuxensamhällets tafatta insats öppnade också då för ryktesspridning där många elever tog förövarnas parti. För vad säger det att pojkarna går kvar och inte får något straff?

ANNONS

Hur det står till med jämställdheten i Sverige skiljer sig mellan olika miljöer. Ibland är vi redan i framtiden. Men ibland verkar vi vara tillbaka på 1600-talet.

ANNONS