Samhället har vuxit ifrån rättsstaten

Skjutningarna i Göteborg fortsätter trots polisens kraftsamling. Är det dags att erkänna att samhället och utmaningarna har vuxit ifrån rättsstaten?

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Rättsstaten klarar inte utmaningen från gängen. Det blev helgens skjutning på Vasagatan i centrala Göteborg ytterligare en påminnelse om. Antalet personer som utövar våldet är litet, får vi återkommande höra. Samtidigt kraftsamlar Polisen mot gängen så till den grad att andra områden, som till exempel sexualbrottsutredningar och arbete mot sexhandel, blir lidande. Trots detta lyckas rättsapparaten inte få stopp på våldet.

Vad vi som medborgare måste börja inse är att rättsstatens resurser och arbetssätt inte har förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Thomas Ahlstrand, åklagare i Göteborg, skrev en uppmärksammad debattartikel på temat i vilken han öppenhjärtligt erkänner vad som egentligen redan är uppenbart. Rättssamhället står handfallet inför den nya sortens bovar. ”De delar helt enkelt inte våra normer, och de har absolut ingen lojalitet eller ens vilja till lojalitet gentemot samhället” (GP 21/11).

ANNONS

Också polischefen i Göteborg, Erik Nord, har tidigare försiktigt flaggat för att hans organisation inte kan förväntas lösa utmaningarna som den ställs inför. I en debattartikel där han försvarar den annars hårt kritiserade polisreformen avslutar Nord med att efterfråga mer resurser: ”…vissa dagar när jag funderar över vårt uppdrag och de förväntningar som ställs på oss, undrar jag om inte vi skulle behöva vara 30 000 poliser i stället för dagens 20 000. Den siffran, 30 000, motsvarar ungefär det antal anställda som Sveriges kommuner har inom verksamheten Fritid och kultur.” (Expressen 1/9).

Tyvärr tycks varningsropen från åklagare och poliser inte riktigt ha landat hos de politiker som stiftar lagar och tilldelar resurser. Politikerna beskriver inte verkligheten korrekt. Journalisten Olle Lönnaues har i en gedigen artikel visat att regeringens bild av att den framgångsrikt styrt upp Polismyndigheten efter Alliansen inte stämmer (Helsingborgs dagblad 19/11). Antalet poliser växer inte i takt med att fler utbildas eftersom rekordmånga samtidigt väljer att lämna yrket.

Det innebär också att Moderaternas löfte om 2000 poliser snabbt blir förlegat . M hinner inte lova poliser i samma takt som S gör sig av med dem.

Skjutningarna i Göteborg kommer inte att ta slut förrän det finns en politisk vilja som på allvar tar sig an problemet. Till att börja med måste man inse att samhället, och därmed också kriminaliteten, har förändrats i grunden. Det ställer krav på att också rättsväsendet gör det.

ANNONS
ANNONS