Politiker bör inte dra medvetna lögner

Att Sverige har skjutningar, gängkrig och förnedringsrån är fakta. Det är inte föremål för alternativ.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Finns det alternativa sanningar? Jag skulle säga att så inte är fallet. Att medvetet inte säga sanningen är helt enkelt en lögn.

Den vita lögnen är omtalad. Den definieras ofta i stil med: ”Nej, du ser inte tjock ut”. Syftet är ofta att inte såra, utan att säga vad frågeställaren vill höra. Någon sa en gång att en lögn kräver två, en som ljuger och en som inte tål att höra sanningen.

Människor ljuger ofta i känsliga lägen. När vi inte vill konfrontera verkligheten. När vi anpassar sanningen till hur vi tror mottagaren vill ha den.

Migrationspolitik är något av det känsligaste man kan prata om i Sverige. Mitt under brinnande regeringskris togs mandatperiodens viktigaste beslut gällande just migrationspolitik. Detta försvann i mediebruset kring regeringskrisen. Förslaget gick igenom med en rösts marginal. MP, C, S och V drev igenom paketet. Regeringen gick sedan ut med att beslutet kommer att minska invandringen till Sverige.

ANNONS

Beslutet innebär att det blir lättare att stanna i Sverige utan skyddsskäl. Det betyder bland annat att cirka 9000 unga män från Afghanistan kommer att få stanna. Även personer med beslut om utvisning. Beslutet gör det också lättare att slippa försörjningskrav. Beslutet gör det även lättare att komma till Sverige som anhörig. Till exempel ska personer utan permanent uppehållstillstånd få ta hit anhöriga. Lagen öppnar tydligt upp för att fler grupper ska kunna anhörighetsinvandra. Om exempelvis någon med tidsbegränsat uppehållstillstånd vill ta hit en fru, eller en sambo så ska det gå bra. Inget försörjningskrav ställs då heller på den nya sambon.

Det är möjligt att dessa förenklingar som gör det lättare att komma till Sverige och stanna kommer minska invandringen så som regeringen säger. Men jag tror inte det. Jag tror inte heller regeringen tror det. Jag tror att regeringen säger vad den tror att folket vill höra. Jag tror regeringen ser folket som den part som inte tål att höra sanningen.

Att Sverige har skjutningar, sprängningar, gängkrig, förnedringsrån, våld mot blåljuspersonal och en eskalerande samhällsutmanade hotbild som är helt ny för landet är fakta. Det går att räkna och mäta. Det är inte föremål för alternativ. Alternativet till fakta, till sanningen, är lögnen. Sanning är inte en social konstruktion.

ANNONS

Man kan fråga sig om ovanstående fakta är en konsekvens av hög flyktingmottagning. Kring det kan man spekulera. Vad vi vet är att ovanstående företeelser inte fanns tidigare i Sverige. De har uppkommit på senare tid. Regeringen har gått ut med att de tror att det finns ett samband. Man kan spekulera i om det kanske är därför regeringen säger att beslutet ger mindre invandring trots att alla fakta pekar på motsatsen.

Jag tycker det är bra om politiker avhåller sig från medvetna lögner. Abraham Lincoln fick en gång frågan av sin fru: ”ser jag tjock ut i den här klänningen? Lincoln svarade: ”kanske lite grann ja.” Jag önskar våra politiker hade samma förhållningssätt till väljarna, det vill säga någon de respekterar så mycket så de säger som det är. Inte vad de tror motparten vill höra.

ANNONS