Pinsamt, Gustav Fridolin!

För två år sedan kunde vi se Gustav Fridolin i en musikvideo där fri asyl förespråkades. "Ingen människa är illegal!” var tongångarna då. Nu låter det annorlunda.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

För två år sedan kunde vi se Miljöpartiets språkrör, tillika Sveriges utbildningsminister, Gustav Fridolin i en musikvideo där fri asyl förespråkades. Låtens namn ”Pinsamt” refererade till flyktingpolitiken."Ingen människa är illegal!”var tongångarnadå. Nu låter det annorlunda.

Inför de blocköverskridande terrorsamtalen framförde FridolinMiljöpartiets krav: personer som har fått utvisningsbeslut ska kunna få fotboja (Aftonbladet 14/4). Det är ett märkligt utspel, delvis på grund av dess innehåll – fotbojor är enkla att ta av och därför är det tveksamt att de skulle fungera särskilt bra i syfte att förhindra att personer går under jorden– men kanske främst på grund av avsändaren.

ANNONS

I ljuset avutspeletär det inte särskilt svårt att förstå orsakerna till resultatet i Sifo:s senaste opinionsundersökning. Där landar Miljöpartiet på 3,2 procent och skulle därmed inte ens komma in i riksdagen om det vore val i dag. Så lågt stöd har partiet inte haft på 15 år.

Sifo-undersökningen offentliggjordes dagen efter Fridolins utspel om fotbojor, men genomfördes innan. Förslaget är alltså i sig inte någon bidragande orsak till resultatet, däremot är det ett tydligt symptom på det som är orsaken: principlöshet.

Den som drömmer om fri invandring torde inte vilja lägga sin röst på ett parti som förespråkar fotboja för personer med utvisningsbeslut. Inte heller lär utspelet locka till sig några nya väljare, då Miljöpartiets förtroendekapital när det gäller frågor som tangerar lag och ordning samt migration sedan tidigare är lågt.För de väljare som vill seen strängare hållningär nog steget närmare till Kristdemokraterna, som också föreslagit fotbojor, eller till något annat borgerligt parti.

Påliknandesätt har Miljöpartiet under mandatperioden intagit ståndpunkter som går tvärs emot deras kärnväljares åsikter, detta i frågor där de har dåliga förutsättningar att locka till sig nya väljare från höger. Anledningen till kappvändningarna stavas regeringsinnehav. Med det kommer ansvar, något som Miljöpartiet tidigare inte behövt axla i särskilt stor utsträckning under de mer än 20 åren som partiet befunnit sig i opposition.

ANNONS

I opposition behöver man varken hitta finansiering för sina förslag eller ta konsekvenserna av dem.Förstiregeringsställning krockade verkligheten med visionerna. Svaret blev därmed inte någon fri eller ens mer generös invandring, utantvärtom en historisk reform förmer restriktivitet.Det är pinsamt. Inte på grund av politiken i sig, utan för att man så skamlöst byter fot utan att för den sakens skull verkligen bryta med den tidigare politiken. Det ärinte att ta ansvar, detär snarare hyckleri.

ANNONS