Ovärdigt att sjuka måste ligga i korridorer

Det är ovärdigt att sjuka personer ska behöva ligga i korridorer eller på fel avdelning, och därmed löpa risk att få onödiga skador – eller i värsta fall att dö.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Att det råder brist på vårdplatser runtom i landet är egentligen ingen nyhet. Varje år sedan 2013 – då SKL började samla data – har överbeläggningarna ökat (Dagens Medicin 30/5 2016). I början avinnevarandeår var siffran uppepåfem procent.I praktiken innebär det att var tjugonde inlagd patient vårdades på ett sättsombryter mot kraven på patientsäkerhet (SVT 8/5). I flera fall har platsbristenletttill att patienter har avlidit.

Även antalet utlokaliseringar har ökat. Det innebär att patienter flyttas till avdelningar där specialistkompetens saknas. Hos utlokaliserade patienter är vårdskador dubbelt så vanliga enligt Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen (SVT 8/5).

ANNONS

Att problemet är platsbrist är emellertid en sanning med modifikation. Framförallt är det brist på sjuksköterskor som gör att sjukhusen tvingas dra ner på antalet vårdplatser. Och i likhet med andra bristyrken inom offentlig sektor är den huvudsakliga anledningen inte att för få utbildar sig, utan att för få stannar inom yrket. Bara på Sahlgrenska i Göteborg lämnade över 700 sjuksköterskor sina jobb under förra året (GP 25/1).

Enligt SCB arbetar omkring 8 procent av de sjuksköterskeutbildade utanför vården och inom andra yrken (7/2). Det motsvarar nära 9000 sjuksköterskor. Men av dem kan cirka 6 av 10 tänka sig att återvända till yrket: Högre lön, större möjlighet att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid uppges vara de viktigaste faktorerna i den enkätundersökning som SCB har gjort.

Även forskare vid Mälardalens högskola har genom enkätundersökningar studerat vad som får sjuksköterskor att lämna yrket. Där var klimatet på arbetsplatsen den vanligaste orsaken (DN 22/3).

Det är ovärdigt att sjuka personer ska behöva ligga i korridorer eller på fel avdelning, och därmed löpa risk att få onödiga skador – eller i värsta fallattdö. Att förbättra sjuksköterskornas villkor är väsentligt för att också kunna förbättra patienternas situation.

ANNONS

Sjuksköterskornas löner har varit central i debatten. Att höja lönerna vore ett steg i rätt riktning, men svaren från de sjuksköterskor som lämnat yrket visar att det inte räcker. Det krävs också bättre ledarskap från landstingens sida och en mindre stressfylld arbetssituation. För att lyckas med det sistnämnda skulle man till att börja med kunna se över vilka arbetsuppgifter som i dag utförs av sjuksköterskor, men som skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper inom vården.

ANNONS