Ha inte för bråttom till Göteborg

Smal väg, tung trafik och brist på omkörningsmöjligheter gör E20 till en av Sveriges farligaste vägar. Huvudleden mellan Stockholm och Göteborg liknar på sina håll en mindre landsväg.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Officiellt är den förbindelselänken mellan Göteborg och Stockholm. Jag talar om Europaväg 20. Motorvägen som ska förbinda rikets två största städer. Det är bara det att denna motorväg försvinner någonstans på vägen.

I stort sett genom hela Västgötaslätten befinner man sig plötsligt på något som liknar en landsortsväg. En smal 80-väg där de tunga lastbilarna – och de är oräkneliga, mer än en femtedel av trafiken beräknas vara tung godstrafik – ska samsas med slättens skördetröskor och traktorer. Det gäller att helt enkelt att inte ha bråttom till Göteborg.

Man kan fråga sig vad poängen är med en påkostad motorväg som plötsligt övergår i något som liknar en lite uppiffad byväg? Flaskhalsen är uppenbar. Visst går det att ta andra vägar genom Sverige, men E20 är kraftigt trafikerad. Inte bara av inrikes och utrikes godstrafik – många utländska turister som besöker landet med husbilar och husvagnar tar denna väg om de vill se både Stockholm och Göteborg. Intrycket av Sverige som ett modernt och rikt land lär sättas på prov av att fastna i oändliga bilköer när att en av landets viktigaste vägar inte alls är dimensionerad för trafiken.

ANNONS

Den undermåliga situationen på E20 har en allvarligare sida också. Det är en av landets mest olycksdrabbade vägar. Även om det kan variera år från år – E6:an söderut från Göteborg är också olycksdrabbad – så utmärker sig E20 med sin dåliga säkerhet. Olyckorna skulle helt enkelt kunna vara färre om det satsades tillräckligt med resurser, även om den stora trafiken alltid kommer generera olyckor.

Tanken att man inte ska satsa på infrastruktur för biltrafiken är feltänkt – och misstanken är svår att komma ifrån med landets mest bilfientliga parti (MP) i regeringsställning. Dels kommer det alltid finnas skäl till att enskilda individer inte kan åka kollektivt. Dels innebär bilen en enorm frihet för många. Och, kanske framförallt, Sverige håller på att ställa om till elbilsåkande. Antalet sålda elbilar väntas öka dramatiskt under 2020-talet. Volvo Cars motiverade delvis sitt storvarsel i onsdags med att man behöver ställa om till elbilsproduktionen – coronakrisen skyndar här på strukturrationaliseringen så som kriser brukar göra.

Det finns skäl att rusta upp trafiknätet på många håll i landet. Det handlar både om prioriteringar med statens resurser och att se värdet av investeringar. Att anpassa huvudpulsådern mellan Göteborg och Stockholm till verkligheten – något som skulle ha gjorts för decennier sedan - borde stå högt upp på den prioriteringslistan.

ANNONS
ANNONS