Grönt, närodlat, interkulturellt slöseri

Projektet Stadslandet Göteborg kan vara ett exempel på hur modeord och visioner fick trumfa varsamhet med medborgarnas gemensamma resurser.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Projektet "Stadslandet Göteborg" har definitivt hjälpt till att sätta staden på kartan. Under den gångna veckan har kommunens projekt, som delvis finansierats med EU-pengar debatterats flitigt i medierna.

Kamelerna hjälpte onekligen till att skapa uppmärksamhet. Men den stora nyheten är ju den som Charlie Karlsson, professor emeritus i nationalekonomi, påpekade i GP på torsdagen: Nämligen att ett kommunalt bolag gödslat ut pengar i ett projekt som aldrig kommer att kunna utvärderas. Målen är för luddigt formulerade för att medborgarna någonsin ska få svar på om deras pengar gjorde nytta.

Hur projektet kunnat bli verklighet är dock inte helt omöjligt att förstå. Det finns en hel projektindustri i Sverige. Särskilt förorter med problem – som de i nordöstra Göteborg – antas må bra av projekt. Kanske är det ett slags mänskligt önsketänkande. När politiker inte förmår att tillhandahålla grundläggande samhällelig service är det skönt att kunna sätta sitt hopp till att något kreativt projekt som kanske kan vända utvecklingen.

ANNONS

Projektvärlden har sitt eget symbolspråk. När det gäller Stadslandet har de som velat se projektet förverkligas inte tagit några risker. I rapporten som finns tillgänglig på nätet är det närmast full kåk med modeord. Grönt, närodlat, internationellt, interkulturellt, turism, modernt, ekologiskt och hållbart. Det måste vara svårt att säga nej till någon som i ett slag vill verka för integration, företagande och miljö.

Nästan inget av det projektet vill pröva, stödja eller lyfta fram är heller sådant som man har någon anledning att vara emot. Alla förslag är goda i sig. Vem vill inte se fler gröna mötesplatser, omges av djur och äta bättre mat och vem vill inte att människors erfarenheter ska tas tillvara och att stad och land ska stärka varandra?

Men frågan som måste ställas när det handlar om medborgarnas pengar är förstås om de kan komma göra bättre nytta någon annanstans, och om det verkligen är ett allmänintresse som gynnas. Det måste finnas en möjlighet till varaktiga resultat annars finns det många andra skriande behov i den kommunala apparaten.

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket ”ska folkhemsskaparen Gustav Möller ha sagt. Det är inte direkt den devis som Göteborgs kommun eller dess många kommunala bolag förknippas med. Projektet "Stadslandet Göteborg" blir tyvärr ytterligare ett exempel på hur Göteborgs politiker är oaktsamma med medborgarnas pengar.

ANNONS
ANNONS