Al-Hol-lägret i Syrien, där utländska IS-anhängare hålls.
Al-Hol-lägret i Syrien, där utländska IS-anhängare hålls. Bild: Maya Alleruzzo

De kvinnliga IS-terroristerna är inga offer

Även kvinnor kan fatta aktiva val och hysa extrema åsikter.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Det finns ett fenomen som kallas ”women are wonderful” – kvinnor är underbara. Begreppet kommer från psykologiska och sociologiska studier som genomfördes på 1980- och 90-talen och som visar att människor, av bägge könen, tenderar att förknippa positiva egenskaper i högre utsträckning med kvinnor.

Främmande kvinnor uppfattas alltså som mer sympatiska än främmande män. Detta har förklarats med att kvinnor i högre grad associeras med egenskaper som omhändertagande och empati.

Synsättet förekommer ibland i diskussioner om jämställdhet: ”Om kvinnor hade styrt världen hade det inte blivit krig” och så vidare.

Harmlöst, kan tyckas. Men uppfattningen att kvinnor i grund och botten är ”snällare” än män kan också bli farlig.

ANNONS

Enligt en studie från King’s College i London är 13 procent av de som anslutit sig till Islamiska staten kvinnor. Många av dem är på väg tillbaka till västvärlden, såsom de fyra IS-kvinnorna och deras barn som antas anlända i Sverige i närtid (SVT 1/11). När de kliver av planet på Arlanda flygplats kommer de att mötas av Polisen, Säpo, socialtjänsten, Migrationsverket och katastrofmedicinsk beredskap.

Dessa individer lär inte bli de sista som varit i Syrien och som dyker upp i Sverige framöver. Och det finns en risk att vi bagatelliserar det säkerhetshot som IS-kvinnorna utgör. FN har gått ut med en varning om att säkerhetspolisen i flera länder underskattar kvinnor som anslutit sig till IS. Enligt chefen för FN:s antiterrorkommitté Michèle Coninsx är kvinnornas roll i våldsutövningen underdokumenterad. Vissa av FN:s medlemsländer undersöker inte ens kvinnliga IS-resenärer eftersom utgångspunkten är att de är offer och inte förövare (Independent 3/8).

Kvinnor är underbara-syndromet verkar alltså vara ett problem i kampen för att ställa IS-terrorister inför rätta. De kvinnor som kommit tillbaka från Syrien och som uttalat sig i medierna är också duktiga på att framhäva ett offerskap: de visste inte vad de gav sig in på, de blev förälskade i en man som presenterade en falsk bild av IS, de blev lurade.

ANNONS

Kanske är det sant i vissa fall. Det ursäktar ändå inte det faktum att de anslutit sig till en ökänd terrorsekt med folkmord på sitt samvete. Och det gäller att komma ihåg att de uppgivna förklaringarna också kan vara en strategi för att slippa undan straff. En metod för att sätta bilden av att de egentligen blivit förda bakom ljuset och förtjänar vår sympati.

Även kvinnor kan fatta medvetna beslut, hysa extrema åsikter och begå grova brott. Den moderna historien saknar inte exempel på ondskefulla kvinnor drivna av ideologiska övertygelser. Från SS-fångvaktare som Irma Grese till krigsförbrytare som Biljana Plavšić, bosnienserbisk politiker, biologiprofessor och fanatisk rasist skyldig till massmord på tusentals bosnienmuslimer.

Kvinnliga jihadister ansluter sig till terrorsekter av ideologiska skäl, konstaterar Europol. Hur många av dem som hjärntvättats och hur många som gjort ett medvetet val är svårt att veta. Oavsett gör Sverige klokt i att låta säkerhetspolisen och inte socialtjänsten handskas med dem.

ANNONS