Cwejman: Köpet av amerikanskt luftvärn ett dyrt misstag

Försvarsmaktens inköp av amerikanska Patriotrobotar är inte kostnadseffektivt och sker på bekostnad av andra viktiga satsningar.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Svenska regeringen håller på att genomföra ett av de störstainköpen till Försvarsmakten under modern tid. Till ett pris av 10 miljarder kronor kommermyndighetenatt köpa in det amerikanska patriotsystemet. Ett välfungerande luftvärn hör till de viktigaste beståndsdelarna i en modern försvarsmakt. Dagens medelräckviddssystem, Hawk, bygger på mycket föråldrar teknologi och skulle inte göra mycket nytta idag.

I höstas meddelade försvarsministern Peter Hultqvist (S) att man skulle gå vidare med den amerikanska staten och begära in en offert. Nu har man alltså landat i att köpa in Patriotsystemet.

Regeringens egen utredare i frågan,Ingemar Wahlberg, har avrått från köpet. Nyligen kritiserades även affären av den förre statsministern och utrikesministern Carl Bildt (M). Dagens industri har i en hel serie med artiklar påpekat problemen med köpet, som riskerar att bli hiskeligt dyrt och kommer kräva ett tillskott på 30 procent i materielunderhåll.

ANNONS

Alternativ har funnits, franska SAMP/T är både billigare och på många sätt mer effektivt och modernt än Patriotsystemet. Såväl MEAD-systemet, som Tyskland beslutet att köpa in, som SAMP/T klarar båda av en 360-graders avfyrningsvinkel. Detta är något som Patriotsystemet, trots sina många uppdateringar, inte klarar av. Således måste målen komma i ”rätt” vinkel.

Det hot som Patriotsystemet främst kan komma att användas motär Iskandermissiler stationerade i den ryska Kaliningradenklaven. De har, vilket talar emot den nuvarande Patriotradarn, möjlighet att kringgå ett system som bara har en begränsad avfyrningsvinkel.

Sverige följer hack i häl den polska regeringen som i slutet av mars undertecknade ett köp av Patriotsystemet. Beslutet har även där kritiserats. Cezslaw Mroczek, oppositionspolitiker från Medborgarplattformen, Moderaternas systerparti,ifrågasatte om Polen, efter affären kommer ha råd att modernisera andra föråldrade vapensystem.Samma dilemma ställs Sverige nu inför.

Polen kommer, likt Sverige behöva vänta på Patriotsystemet. Detta medan SAMP/T redan idag, enligt uppgifter till Dagens Industri, står redo att levereras till Sverige. Uppdateringen av radarsystemet, som skulle möjliggöra att Patriotsystemet får en 360-graders skjutvinkel kan ta många år.

Vissa uppgifter gör gällande att polackerna kommer få vänta till 2026, som tidigast, innan uppgraderingen är på plats.[3] Det är en uppskattning som kan påverkas av prövotid och eventuella justeringar.

ANNONS

Problemen som Sverige kommer få uppleva med systemet, utöver dess omotiverat höga kostnad, har alltså redan uppdagats i Polen, inför öppen ridå. Att Hultqvist och regeringen gått fram med förslaget ändå, med stöd från Moderaterna, är illavarslande.

Göteborgsmoderaterna borde pocka på sin partiledare somföljerregeringens linje. I ett välkommet utspel föreslog de nyligen, bland många andra satsningar, att Västkusten bör få an egen amfibiebataljon samt att – vilket är viktigt för Göteborgs hamn – minröjningskapacitetenförstärks. Sådant kan de givetvis glömma om köpet av Patriotsystemet går igenom.

Det är inte så att Sverige står utan både bättre och billigare alternativ. De finns, vilket nyligen avslutade upphandlingar i Tyskland och Singapore avslöjat – och skulle lämna utrymme för andra nödvändiga uppgraderingar som behövs i det svenska försvaret, såväl materielunderhåll som personalfrågan borde vara högprioriterad. Upphandlingen i Polen bär syn för sägen – dettakommer både bli dyrt och krångligt.

ANNONS