Såggatan i Majorna har utsetts till ”pilotprojekt” för att kraftigt minska antalet parkeringsplatser i Göteborg.
Såggatan i Majorna har utsetts till ”pilotprojekt” för att kraftigt minska antalet parkeringsplatser i Göteborg. Bild: Karin Jansson

Bilfientlighet gör inte Göteborg till en bättre stad

Planerna på att kraftigt minska antalet parkeringsplatser i Göteborg kommer få oväntade negativa effekter. Det är inte bra politik för vare sig miljön, trafiksäkerheten eller jämlikheten.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Hemkommen från en lång bilfärd tvingas jag irra runt en halvtimme i Majorna för att hitta parkeringsplats. På onsdag morgon ska nämligen många gator i närområdet sopas. Det blir till att parkera i andra änden av stadsdelen.

Väl hemma möts jag av beskedet att det ska bli ännu mycket svårare att ha bil i Majorna. Hela 170 parkeringsplatser ska tas bort från den långa Såggatan. Och detta är bara början. Det rör sig nämligen om ett ”pilotprojekt” som efter hand ska spridas över hela staden. Det ska bli krångligt att ha bil i Göteborg.

Konsekvensen av att ta bort hundratals parkeringsplatser i en stadsdel – det har redan försvunnit platser från Ekedalsgatan – är förstås att trängseln sprider sig som ringar på vattnet. Även bortsett från det besvär det vållar för enskilda är det varken bra för miljön eller trafiksäkerheten att mängder av bilister tvingas köra runt och leta parkeringsplats långa stunder.

ANNONS

Det är helt uppenbart att förvaltningen inte har utgått från verkliga behov här. Jag cyklar själv på den inte överdrivet trafikerade Såggatan i stort sett varje dag – betydligt oftare än jag åker bil. För en frisk, vuxen person är det knappast ett problem. För den med mindre ork är nog det kraftiga motlutet den största utmaningen – Såggatan lär aldrig bli cyklisternas favorit.

Skulle man verkligen vara intresserad av att förbättra trafiksäkerheten för cyklister skulle man kunna sätta upp 30-skyltar och ta bort de parkeringsplatser som ligger närmast korsningarna – något förvaltningen hittills varit ointresserad av att göra. Det skulle också vara möjligt att ha en kombinerad, breddad cykel- och gångbana med i stort sett bibehållna parkeringsmöjligheter – om bara viljan fanns. Det är en vanlig lösning i andra städer.

För självklart kan staden göra mer för cyklisterna. I dag är det exempelvis nästan omöjligt att passera stadens hjärta, Brunnsparken, på cykel. Men där finns knappt några bilister att försämra för, vilket faktiskt verkar vara ett överordnat motiv.

Av flera skäl är den här bilfientligheten feltänkt. Väldigt få har bil enbart för sitt nöjes skull. De som är mest beroende av bilen är barnfamiljer och människor med arbetarklassyrken som behöver den i jobbet eller för att ta sig till jobbet. För dem med kvälls- och nattskift är det redan svårt att hitta parkering.

ANNONS

Att man valt att starta detta projekt i Majorna är för att stadsdelen bebos av relativt många akademiker och ensamhushåll – och därför antas hela området vara mottagligt för experiment av det här slaget. Men att driva den sista bilburna arbetarklassen ur Majorna rimmar illa med det nuvarande styrets retorik i övrigt. Gentrifiering kan ta sig många uttryck. Men en stad kan faktiskt inte bara bestå av barnlösa hipsters.

Framför allt är hela beslutsprocessen kring projektet bakvänd. Politikerna har satt upp planbaserade mål att tredubbla cyklandet i Göteborg mellan 2011 och 2025 och minska biltrafiken med en fjärdedel mellan 2019 och 2030. Man startar ”pilotprojekt” i stället för att utgå från situationen på marken, som om medborgarna var till för de styrande och inte tvärt om.

Ironiskt nog är det samma sorts feltänkande som fick Göteborg att en gång i tiden låta bilens behov gå före allt, som när man lät enorma trafikleder klyva staden. Då var det också storslagna planer på ritbordet som fick bestämma inriktningen. Två fel gör dock inte ett rätt.

Att skapa brist på parkeringsplatser riskerar inte bara att öka andelen onödig trafik i innerstaden. Om man på sikt driver ut barnfamiljer och bilburna arbetare till stadens ytterkanter – eller till kranskommuner som redan tackar och tar emot de nya skattebetalarna – så riskerar man öka snittlängden på arbetspendlingen. Det ena kravet på reglering kommer ge det andra samtidigt som människors livskvalitet kraftigt försämras.

ANNONS

Det går att vara mer konstruktiv. Just nu elektrifieras fordonsflottan. EU kommer helt förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar 2035. Buller och utsläpp kommer minska kraftigt. Göteborgs stad skulle kunna göra mer för att underlätta elektrifieringen och exempelvis stärka centrumhandeln för att minska resandet. Men idén att göteborgare helst inte ska köra bil alls är bara klåfingrig, frihetsinskränkande och direkt oförnuftig.

LÄS MER: Trängselskatten ska reglera trängsel - inget annat

LÄS MER: Boendeparkering är ingen lyxvara

ANNONS