Låt inte kyrkan förvandlas till ett politiskt parti

Det är viktigare att handla rätt än att ha en viss typ av åsikter.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Svenska kyrkans motstånd mot att ett språktest för medborgarskap införs i Sverige har väckt reaktioner. Kyrkans remissvar har bland annat kritiserats på denna ledarsida.

Kritiken handlar dels om frågan i sig. Men även om att kyrkan över huvud taget tar ställning i en sakpolitisk fråga. "Jesus hade ingen åsikt om språktest" skrev exempelvis Anders Gustafsson på BLT ledarsida (8/4).

I en debattartikel i Aftonbladet (11/4) förklarar ärkebiskop Antje Jackelén Svenska kyrkans agerande: ”kyrkan är inte till för sig själv utan har ett uppdrag i och för världen. Dit hör att bidra med det vi kan till det gemensamma goda.” Hon skriver att Svenska kyrkan är den största organisationen i civilsamhället med 5,8 miljoner medlemmar, och att kyrkan har expertkompetens på området.

ANNONS

Resen av debattartikeln är en argumentation mot språktest. Det skulle kunna vara skrivet av vilken politiker som helst.

Kyrkan kan inte vara en värdeneutral plats. Det säger sig självt. En central del i kristendomen handlar om etik. Älska din nästa såsom dig själv. Men det finns en fara med att göra politik och etik till synonymer, som Antje Jackelén gör i sin debattartikel.

Visst finns en moralisk dimension i politik på så sätt att politik är normativ. Politik handlar om vad man anser vara rätt och fel i ett samhällsperspektiv. Men det betyder inte att det omvända gäller. Faktum är att de flesta moraliska dilemman inte handlar om politik.

De etiska problem som vi människor oftast möter handlar snarare om situationer som uppstår i vardagen.

Att uttrycka politiska åsikter som anses goda kan alla göra. Det är inte svårt. ”Jag tycker att alla människor är lika mycket värda, att de svaga i samhället ska ha det bra, jag röstar för att jämlikheten ska öka”. Inget fel i det. Men det säger inte nödvändigtvis något om hur väl personen som uttrycker sig så behandlar andra människor i praktiken.

Inte minst metoo-rörelsen som uppmärksammat sexuella kränkningar mot kvinnor i olika sammanhang har visat att det går utmärkt att försvara goda politiska åsikter och samtidigt bete sig som ett svin mot andra. Det mesta som sker i det fördolda blir känt till slut. Men som metoo visat kan det ta åratal innan någons kränkande beteende kommer upp i ljuset.

ANNONS

Det är därför det är viktigt att skilja mellan politiska ställningstaganden och vad det innebär att agera etiskt riktigt. Om gränsen suddas ut – vilket Svenska kyrkan bidrar till genom att betrakta politiska sakfrågor som en fråga om moral – blir det lättare att köpa sig fri genom att posera med rätt åsikter. Det blir svårare att upptäcka kränkande beteende.

Om det är något vi behöver i dagens samhälle är det väl knappast att ännu fler institutioner blir arena för politisk debatt. Politiken finns redan överallt: företag tar politisk ställning, reklamen präglas av politiska budskap, den amerikaniserade populärkulturen har genomsyrats av artisters och skådespelares politiska ståndpunkter för eller emot Donald Trump.

Vägen till frälsning och syndernas förlåtelse går via symboliska politiska ställningstaganden på sociala medier där man ska avsvära sig sina privilegier. Men det handlar sällan om att själv göra något i praktiken.

I ett reportage i SvD (31/3) intervjuar kulturskribenten Stina Oscarsson Mats Nyholm, präst i Clara kyrka i Stockholm, som en avslutning på en artikelserie om social utsatthet. Oscarsson ställer frågan om varför utsattheten tycks öka, om det är välfärdsstatens sociala skyddsnät som brister. ”Jag skulle faktiskt inte börja i partipolitiken. Jag tror nämligen att en stor del av problemet är att människorna har vänt sig bort från varandra och från Gud. På mer modern svenska kallar vi det för egoism”, svarar Nyholm.

ANNONS

Det finns en fara med att låta staten ta över medmänskligheten.

Stina Oscarsson avslutar texten med en reflektion över vad som krävs för att skapa ett medmänskligt samhälle. Det är nog inte mer politik, resonerar hon: ”moralen ligger i handlingen”.

Riksdagen kan inte hjälpa oss att handla moraliskt. Men kyrkan kan. Därför vore det synd om människor började betrakta Svenska kyrkan som en politisk organisation bland andra.

ANNONS