Karim Zendegani ny krönikör på namnsidan
Karim Zendegani ny krönikör på namnsidan Bild: Anders Hofgren

Tala är silver, lyssna är guld

Karim Zendegani reflekterar över de höga rösterna i tillvaron. ”Kanske är det lyssnandet som gör skillnad mellan samhällen. Det är kanske kraften i att kunna lyssna på varandra som har skapat förutsättningar för Sveriges framgångsrika samhällsbygge”, skriver han i sin krönika.

ANNONS
|

Ett uttryck med sex ord och ändå så kärnfullt. En mening som hyllar lyssnandet som en viktig del av kommunikationen mellan oss människor. Det känns ibland som att vi glömmer bort lyssnandets kraft. Vi tycks ibland värdera talandet högre än lyssnandet. Ett tecken på det är alla kurser om retorik och vältalighet.

Jag minns mitt hemland och hur vi i min familj pratade alla samtidigt. Konversationer pågick hela tiden men jag tror inte att vi lyssnade på varandra så mycket. Vi hörde varandra men lyssnade, det gjorde vi inte. Hjärnan var hela tiden inställt på att svara. I skolan pratade läraren och rektorn dagarna i ända.

ANNONS

Jag kommer ihåg politiska och religiösa ledare som pratade och pratade i timmar. Men här i Sverige upplevde jag till en början att folk var annorlunda, mest när det gällde samtal och konversation. Här såg jag politiker i TV som inte hade samma åsikter men lyssnade och svarade på varandras frågor och påstående. Kanske inte med de bästa argumenten hela vägen men man lyssnade vad den andre sa. I den svenska skolan ville lärarna lyssna på elevernas resonemang, vilket också var en ny erfarenhet för mig.

Allt detta får mig att tänka, att kanske är det lyssnandet som gör skillnad mellan samhällen. Det är kanske kraften i att kunna lyssna på varandra som har skapat förutsättningar för Sveriges framgångsrika samhällsbygge. Det finns flera exempel på hur samtalen blir på riktigt och lyssnandet får en tydlig plats och högre status. Som när arbetsmarknadens parter för samtal med varandra. Eller när brukarorganisationer sitter i samtal med beslutfattare. Det är då man förstår varandras positioner och krav och kan analysera om det finns utrymme för förändringar eller blankt stop.

Har du inte en lyssnande kultur på till exempel en arbetsplats så tystnar folk till slut, resultatet blir oftast mindre engagemang och passivitet. Samma sak gäller hela samhället. Vill vi ha ett vitalt och livskraftigt samhälle, så krävs det att vi för samtal om utmaningar och lösningarna. Det krävs att vi ger utrymmen för att formulera problemen och genom aktivt lyssnande försöker förstå olika perspektiv på lösningar.

ANNONS

Hur skapar vi förutsättningar för en lyssnande kultur? För att bli bra på att lyssna krävs det träning. Lyssnande är en mental process och lite som att läsa, för att bli bra på det så måste man läsa ännu mer. Det krävs också utrymme för samtal och dialog mellan olika parter. Ett exempel på det är det nya initiativet som kommer att förvekligas på Frihamnen i Göteborg. Under Frihamnsdagarna i början av september kommer representanter från politiken, civilsamhället, akademin, näringslivet och vanligt folk får utrymme att lyssna på varandra. Förhoppningen är att föra samtal om våra gemensamma utmaningar, lyssna och förstå varandras tankar och lösningar och förhoppningsvis hitta en väg framåt.

Lyssna är viktigt. Lyssna är demokratiskt.

ANNONS