Cwejman: En ny chans efter Espiga

Kommunalrådet Dario Espigas motstånd mot sprututbyten har gjort stor skada i Göteborg.

ANNONS
|

I måndags meddelade kommunalrådet Dario Espiga (S) att han efter nio år lämnar sitt uppdrag i kommunfullmäktige. Det är goda nyheter för Göteborg. Espiga har i sin roll som kommunalråd med ansvar för sociala frågor varit en svuren motståndare till sprutbyten för missbrukare.

Med Espiga försvinner förhoppningsvis det skadliga motståndet från stadens socialdemokrater. För fem år sedan skrev Espiga att motståndet mot sprutbyten sker av ”humanitära skäl” (GP 19/10 2011). Ett argument vars världsfrånvändhet bara kan matchas av dess bristande förankring i den medicinska forskningen. Även om det råder delade meningar om hur stora fördelarna med sprutbyten är finns det inget som talar för att sprutbytesprogram skulle utgöra någon skada eller betydande kostnad.

ANNONS

Det finns gott om forskningsunderlag för den som vill utvärdera sprutbytesprogram. Olika typer av sprutbytesprogram ger givetvis varierade resultat. Det beror på hur de utformas och hur väl man kombinerar sprutbyten med möjligheter till rehabilitering och annan nödvändig vård. Emellertid är den sammantagna bilden från länder som Australien och USA, där sprutbyten använts i flera decennier, att smittspridningen minskar. Det är bara att läsa det australiensiska hälsovårdsdepartementets omfattande utvärdering av åtgärderna. Fler missbrukare kom i kontakt med vården och spridning av Hepatit-C och Hiv kunde hämmas.

Detta har bland andra sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) insett. Därför föreslog han i fjol att kommuners möjlighet att lägga in veto mot sprutbyten ska försvinna. Det är bra. Men inte ska Göteborgs kommun behöva tvingas införa något som bevisligen minska smittspridningen och ökar chanserna till rehabilitering för missbrukare? Ann-Sofie Hermansson (S) har här chansen att förekomma ett tvång och själv föregå med gott exempel.

Med Espigas avgång har Socialdemokraterna i Göteborg en chans att börja om på nytt när det kommer till sprutbytesfrågan. Det är inte skamfullt att ändra sig. Snarare vore det ett beundransvärt drag. Givetvis kan politiker och partier ha fel, det är ändå mänskligt att fela. Det skulle inte innebära någon prestigeförlust för Socialdemokraterna i Göteborg. I synnerhet inte när motståndet mot sprutbytet inom partiet framförallt har burits av just en person.

ANNONS

Denna uppmaning gäller även för Moderaterna i Göteborg. Även de har länge varit motståndare till sprutbyten. Båda partierna tror säkert att de skickar signaler om bestämdhet och nolltolerans gentemot narkotika genom den bibehållna linjen. Men vad man i själva verket signalerat är att man flagrant struntar i forskningsläget och att människor far illa av en ogenomtänkt och envist oflexibel politik. ”Tiden är mogen nu”, som Gabriel Wikström uttryckte det.

ANNONS