Inga fler religiösa skolor, tack

Det är bra att Liberalerna nu verkar för ett stopp för nya religiösa friskolor.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Liberalerna har nu fastslagit sitt nya integrationspolitiska program. En av de kontroversiella frågorna var ett stopp för nyetablering av religiösa friskolor, vilket partiet nu kommer att driva. Riksdagsledamoten Robert Hannah från Göteborg ville gå ännu längre och verka för att de existerande skolorna ska byta inriktning.

Frågan om religiösa friskolor har alltid varit principiellt svår för liberaler. Det finns en tydlig målkonflikt. På ena sidan religionsfriheten och tron på att samhället byggs bäst av frivilliga sammanslutningar. På andra sidan upplysningstanken och målet att alla barn ska ha en likvärdig skolgång.

Länge kunde dock frågan bero eftersom den förblev just principiell. De skolor som fanns skötte sig väl, hade goda resultat och inga tvingande konfessionella inslag. Vad som ändrat situationen är oseriösa skolor som agerar i förorter med stort utanförskap. Där finns uppenbara värderingar som strider mot skollagen, men som är svåra för Skolinspektionen att komma åt. I Göteborg finns åtminstone två kända exempel.

ANNONS

Om Liberalerna kan driva igenom sin nya politik kommer sådana skolor inte att få öppnas i fortsättningen. Det vore bra. Integrationen kommer vara en av Sveriges främsta utmaningar under överskådlig tid. Då har vi inte råd att samtidigt stötta aktörer som verkar i riktning mot ökad segregation.

ANNONS