Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild: Stina Stjernkvist/TT
Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild: Stina Stjernkvist/TT

Karin Pihl: Har du inget lärt, Annie Lööf?

Det blir billigare att anställda utsatta grupper. Igen. Hallå, Centern, 2007 ringde och ville ha tillbaka sin arbetsmarknadspolitik.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Senaste nytt från höstbudgeten: Det blir sänkta arbetsgivaravgifter för utsatta grupper. Har ni hört den förut? Reformen är ett eko från alliansregeringens första mandatperiod. Nu styr förvisso Socialdemokraterna, men de gör det på nåder av Centerpartiet, som i den kommande budgeten fått igenom något som ligger Centern varmt om hjärtat: riktade avdrag.

Tanken med förslaget är god. Det finns många grupper som står långt utanför arbetsmarknaden. Centern vill ge unga, långtidsarbetslösa och nyanlända en chans att konkurrera om jobben genom att vara billigare för arbetsgivarna.

Men sänkta arbetsgivaravgifter har redan prövats. Flera gånger, dessutom. Bland det första alliansregeringen gjorde när den vann valet 2006 var att i flera steg sänka kostnaden för att anställa unga under 25 år, utrikes födda och långtidsarbetslösa. Men det blev knappast en dundersuccé.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet, undersökte saken 2013. Nationalekonomerna Johan Egebark och Niklas Kaunitz drog slutsatsen att reformen skapade mellan 6 000 och 10 000 arbetstillfällen – till en kostnad av 10 miljarder kronor, alltså mellan 1 och 1,6 miljoner per jobb.

Enligt IFAU beror de blygsamma resultaten troligtvis på att den sänkta avgiften inte tillräckligt vägde upp den låga förväntade produktiviteten hos arbetstagare med låg utbildning och begränsad erfarenhet.

Samma slutsats drog Finanspolitiska rådets rapport från 2011, som konstaterar att sänkta arbetsgivaravgifter är ett dyrt sätt att minska arbetslösheten. När frågan var uppe för debatt förklarade nationalekonomiprofessorn Lars Calmfors för SvD att: ”Möjligen kan det fördela om en del jobb mellan olika grupper men argumenten är väldigt starka för att det inte får någon effekt på den totala sysselsättningen” (16/3 2012).

Så var finns självkritiken? I en intervju i SVT:s Rapport indikerar Annie Lööf att hon är medveten om att de tidigare reformerna kanske inte ledde till så rafflande resultat, och att de nu ska rikta in avdragen till mer specifika grupper. Vad det betyder verkar oklart. Oavsett vad: För den grupp som står längst från arbetsmarknaden, alltså utrikes födda, fanns ”ingen sysselsättningseffekt över huvud taget” av de tidigare reformerna, enligt IFAU. Att det skulle bli stor skillnad denna gång är inte troligt.

Det centrala problemet handlar inte om Lagen om anställningsskydd eller arbetsgivaravgifter. Reformer som berör dessa system kanske gör skillnad på marginalen, men de ändrar inte grundorsaken till att arbetslösheten är ojämnt fördelad. Anledningen till att arbetslösheten är hög bland främst flyktinginvandrare är låg utbildningsnivå.

Bland de som invandrat från Afrika har fyra av tio endast nioårig grundskola eller lägre. Motsvarande siffra från Syrien och Irak är 39 respektive 35 procent.

Bland inrikes födda har nio procent enbart nioårig grundskola eller lägre, enligt SCB.

Att den låga utbildningsnivån får konsekvenser för arbetslöshetssiffrorna säger sig självt. Det tar dessutom tid att komma ikapp inrikes föddas utbildningsnivå. De flesta arbetsgivare kräver i dag gymnasieutbildning.

Centerpartiet är fast i en världsuppfattning som handlar om att det alltid är ”systemet” som är problemet: LAS, skatter, arbetsgivaravgifter, regler. Det är trösklar som ska slipas ner och murar som ska rivas. Och visst är det så att system kan vara ”stelbenta” och kan behöva justeras för att fungera bättre.

Men ibland räcker det inte särskilt långt. Det spelar ingen roll om staten så skulle göra det gratis att anställa de utsatta grupperna – efterfrågan på arbetstagare med femårig grundskola, och därtill kanske bristande språkkunskaper, skulle fortfarande vara mycket låg.

Det som skulle lyfta dessa grupper är snarare riktade utbildningsinsatser.

Centerpartiet anser nog att det är kul att tvinga Socialdemokraterna att gå med på en politik som S motsatte sig under hela alliansens regeringstid. Kul för Centern, möjligen. Men det inger inte förtroende att driva en politik i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.