IS-kvinnor från Al-Hol-lägret i Syrien.
IS-kvinnor från Al-Hol-lägret i Syrien. Bild: Maya Alleruzzo

Hämta inte hem IS-kvinnorna

Nästan ingen IS-återvändare har lagförts för krigs- eller terrorbrott i Sverige. Varför ska regeringen aktivt arbeta för att terrorturister ska få gå runt fria på stan?

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Sedan Islamiska statens kollaps 2019 befinner sig tusentals IS-medlemmar i kurdiska fångläger. Det rör sig om människor av olika nationaliteter som sitter fast i det kurdiskstyrda nordöstra Syrien. Hälften av de omkring 300 personer från Sverige som anslutit sig till jihadistgrupper i Syrien ska redan ha återvänt. Men ett fyrtiotal vuxna sitter fängslade tillsammans med sina barn.

Bland dessa fångar finns en förhoppning om att Sverige ska komma till deras räddning. Tidigare har några fängslade IS-kvinnor i intervju med SVT vädjat om att få hjälp att komma tillbaka till Sverige (23/3-2019).

Regeringen Löfven har lyckligtvis inte hörsammat fångarnas vädjan om hjälp. Prioritet har istället lagts på de barn som fötts på plats eller tvingats följa med sina föräldrar till det syriska inbördeskriget. Problemet är dock att jihadistföräldrarna vägrat överlämna sina barn till svenska myndigheter. De vill ju givetvis följa med tillbaka till Sverige och håller därmed barnen som gisslan.

ANNONS

Detta verkar dock inte vara något bekymmer för de röster som önskar att Sverige aktivt ska hjälpa hem IS-fångarna. Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima vill att regeringen genast plockar hem de fängslade IS-kvinnorna så att de kan lagföras av svenskt rättsväsende (27/4). Men faktum är att antalet terrorturister som lagförts för krigs- eller terrorbrott är få. Av de 150 jihadister som återvänt till Sverige kan de som dömts räknas på en hand. Två västsvenskar har tidigare dömts för terrorbrott efter att polisen upptäckt avrättningsfilmer under en husrannsakan i en narkotikahärva.

När SVT granskade ett fyrtiotal IS-återvändare framkom att ingen blivit dömd för terror- eller krigsbrott. Bland dessa återvändare återfanns tolv kvinnor. Bara nu i veckan lades en förundersökning ned mot en IS-kvinna som återvänt till Sverige. Sveriges misslyckande på området kan inte exemplifieras på bättre sätt än i fallet med den så kallade Tiktok-häxan. Det rör sig om en kvinna som återvänt, numera med skyddad identitet, och som ägnar dagarna åt att sälja förbannelser på sociala medier.

I praktiken går IS-återvändarna alltså fria i Sverige. Det beror främst på bevissvårigheter. Men också på att vi inte kan åtala personer retroaktivt för brott som inte var kriminaliserade när de begicks. Kriminaliseringen av terrorresor kom på plats alldeles för sent och något förbud i efterhand av deltagande i terrororganisationer kommer inte ha någon större effekt om man inte lyckas påvisa att den misstänkte fortfarande har samröre med organisationen.

ANNONS

Vill man hämta hem återstående jihadister från Syrien bör man därför vara ärlig mot svenska folket: Det är ganska säkert att de inte kommer att lagföras för sina brott.

Att prioritera de oskyldiga och utsatta barnen är det rätta. De vuxna – jihadistföräldrarna som bär ansvaret för att sårbara barn kommit att växa upp i krig, terror och misär – ska däremot inte förvänta sig någon fribiljett till Sverige.

ANNONS