Håller västvärlden på att avskaffa sig själv?

Gästkolumn. Befolkningen i väst utgör en allt mindre andel av världens invånare. Det verkar som att människor med konservativa och religiösa värderingar skaffar fler barn än feminister och miljöaktivister.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

År 1900 bodde en fjärdedel av alla människor i Europa. Idag, 120 år senare, utgör européerna knappt en tiondel av jordens befolkning, trots att antalet invånare i Europa nästan fördubblats under 1900-talet. Anledningen till Europas demografiska tillbakagång är befolkningsexplosionen i andra delar av världen. I Asien har befolkningen fyrdubblats och i Afrika sjudubblats under samma period.

Tittar man närmare på siffrorna är utvecklingen än mer dramatisk. För faktum är att en stor del av befolkningstillväxten i Europa de senaste årtiondena kan förklaras med invandring. Sverige är ett bra exempel. Idag är var fjärde person som bor i Sverige född utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands. Utan dessa medborgare hade vi varit färre än 8 miljoner invånare.

ANNONS

Den inhemska befolkningen har i princip slutat växa. Det dör nu ungefär lika många etniska svenskar som det föds. Faktum är att det innebär att Sverige har en relativt gynnsam demografisk situation. I många länder i Syd, Central- och Östeuropa föder kvinnor i genomsnitt inte mer än 1,6 barn under sina liv.

Det innebär att varje ny generation är nästan en fjärdedel mindre än sina föräldrars generation, då det krävs att kvinnor föder 2,1 barn i genomsnitt för att befolkningen ska öka.

Europas befolkning kommer därför att minska framöver. Rysslands befolkning förväntas till exempel krympa från 143 miljoner 2010 till 111 miljoner 2050 enligt vissa prognoser. Vid samma tidpunkt beräknas Afrikas och Asiens andel av världens befolkning ha ökat till 80 procent.

Det demografiska maktskiftet sammanfaller med tydliga värderingsskillnader. Ser vi på de kartläggningar av värderingar som organisationen World Values Survey genomför har människor i de länder som har en stor befolkningstillväxt generellt sett mer konservativa, religiösa och materialistiska värderingar än människor i länder med stagnerande och minskande befolkningar.

Mönstret kan även skönjas inom länder. Den delstat i USA som har högst födelsetal är till exempel Utah, som domineras av konservativa mormoner. Den delstat som har lägst födelsetal är Vermont, som har envisats med att sända socialisten Bernie Sanders till kongressen sedan 1991. Är det månne de konservativas revansch vi ser framför oss?

ANNONS

Det kan tyckas så. Och på en global nivå är det utan tvekan så att människor som är konservativa, religiösa och har materialistiska värderingar föder fler barn än feminister, ateister och miljöaktivister som tycker det är viktigare att leva klimatsmart än att konsumera mera.

Det har fått många konservativa, till exempel den amerikanske paleokonservativa politikern Pat Buchanan, att hävda att den progressiva västvärlden bär fröet till sin egen undergång. Dock passar inte alla demografiska mönster in i den konservativa berättelsen om den progressiva västvärldens undergång. Till det kommer jag att återvända i min nästa krönika.

ANNONS