Göteborg är inte Stockholm

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Egentligen borde politikerna i Göteborg och Västsverige inte lägga någon större notis vid SCB:s regionalt nedbrutna statistik som presenterades på onsdagen. SCB-undersökningen som helhet är ansedd som den mest pålitliga, men nedbrutet på regioner är antalet svarande litet och felmarginalen därför stor. I Göteborg baseras siffrorna på vad 266 personer har svarat.

Ändå vet vi att partierna även lokalt lägger just stor vikt vid den nedbrutna undersökningen. Felmarginalerna till trots går det att utläsa trender och att upptäcka avvikelser. Siffrorna kommer dessutom just när partierna håller på att presentera sina vårbudgetar.

Det parti som vi kan förmoda har haft störst farhågor inför den nedbrutna mätningen är Moderaterna. Sedan förra veckan visste partiet att man nationellt tappat i jämförelse med novembermätningen. Frågan var om det såg likadant ut i hela landet.

ANNONS

Mätningen pekar dock mot att Jonas Ransgård (M) kan sova någorlunda gott. M i Göteborg får 21,6 procent i undersökningen, vilket kan jämföras med 25,4 procent i november. Förändringen är inom felmarginalen. Men det låter naturligtvis inte orimligt att tillbakagången på riksnivå påverkar även här.

Det innebär emellertid att samma genomklappning inte finns i Göteborg som i Stockholm där M minskat med nästan en tredjedel under samma period. Det finns inte heller samma tapp över tid som i till exempel Skåne där M nu är nere på 16 procent. M:s väljare i Göteborg förefaller vara av mindre flyktig karaktär än de i Stockholm.

Kanske beror det delvis på konkurrensen. M tappar just nu väljare främst till Centerpartiet. I Stockholm har C lyft som en raket och i den aktuella mätningen får det gamla bondepartiet 12,5 procent av stockholmarnas stöd. Det är nästan en fördubbling bara sedan i november. I Göteborg är Centerns ökning under samma tid blygsam och inom felmarginalen, från 5,3 till 6,4 procent. Detsamma gäller för övrigt i hela Västsverige. Där går C framåt från 8,5 till 11,6 procent. En uppgång, men betydligt svagare än i till exempel Mälardalen, Småland och Malmö.

Liberalerna är det näst vanligaste andrahandsalternativet för M:s väljare. I både Stockholm och Malmö lyckas L attrahera många väljare från Anna Kinberg Batra och hennes kommunikatörer. Stödet för L har i Stockholm ökat från 6,9 till 12,5 och i Malmö från 3,8 till 8,3 procent. I Göteborg ökar L från 4,9 till 5,1 vilket är inom felmarginalen. Göteborgsliberalerna har anledning att fråga sig vad de gör för fel i det tidigare starka fästet. I Västsverige utanför Göteborg backar partiet rentav.

ANNONS

Intressant att notera är att Kristdemokraterna i Göteborg går framåt och är större här än på riksplan. Med 5,2 procent är Göteborg KD:s starkaste näste efter Småland. Det verkar alltså finnas en David Lega-effekt. Ett alltmer tänkbart scenario är att KD åker ur på riksplan men växer i Göteborg.

Den mest iögonfallande avvikelsen i Göteborg är att Vänsterpartiet får 14,9 procents stöd av de tillfrågade göteborgarna. Det är en förändring som också räknas som säkerställd. I november hade V stöd av 8,2 procent. Någon sådan markant uppgång har V ingen annanstans i landet. Orsaken är kanske inte lika tydlig. Partiet har förvisso en skicklig företrädare i kommunalrådet Daniel Bernmar. Men är en Bernmar-effekt hela förklaringen?

En annan möjlig ledtråd kan ligga i det stöd som klumpas ihop under beteckningen ”övriga”. Den täten har reducerats från 7,3 till 4,7 procent mellan november och maj. Det handlar sannolikt om Vägvalet, men kanske också om Feministisk initiativ. Kan det vara så att V håller på att äta upp FI lokalt?

Sverigedemokraterna går som bekant framåt i SCB:s undersökningar och bryter in i nya väljargrupper. Men inte här i Västsverige. Medan partiet fortsätter att öka i Stockholm och Malmö har trenden brutits här. I Göteborg har partiet backat från 11,4 procent i november till 9,8 procent nu. Visserligen inom felmarginalen, men trendbrottet sticker ut. Man kan gissa att SD i Göteborg fortsätter att vara partiledningens huvudvärk.

ANNONS
ANNONS