Naomi Abramowicz
Naomi Abramowicz Bild: Anna Tärnhuvud

Naomi Abramowicz: Gör Allmänna arvsfonden arvlös

Arvet efter din gammelmoster ska inte finansiera gängkriminella och extremister.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Den Allmänna arvsfondens verksamhet har kantats av skandaler de senaste åren. Bland annat har arvsfonden delat ut pengar till organisationer som ägnat sig åt kvinnoförtryck och haft samröre med rasister (GP 28/1 2022). Förra året inledde Riksrevisionen en granskning. På tisdagen kom resultatet: Lägg ner alltihop, skriver Riksrevisionen på skarpaste kanslisvenska. Det är inte en dag för tidigt.

Den ursprungliga idén med Allmänna arvsfonden var god. Den instiftades 1928 för att förvalta de pengar som blev kvar efter den som saknade testamente eller arvingar. Tanken var att de skulle gå till välgörande ändamål som gynnade barn och unga. Men i allt för många fall har Allmänna arvsfonden slarvat med de avlidnas pengar.

ANNONS

Riksrevisionens granskning visar att arvsfonden får in mer pengar än vad den kan göra av med på ett rimligt sätt. År 2022 delade den ut hela 780 miljoner kronor, och dess tillgångar uppgår till mer än 12 miljarder kronor. Det leder också till att projekten får orimligt mycket pengar sett till den verksamhet som de bedriver, vilket närmast uppmuntrar till slöseri.

Exempelvis sökte en organisation om ett treårigt projektbidrag på 4,7 miljoner kronor för att ”skapa separatistiska mötesplatser för en viss grupp unga” - det vill säga sammanhang där enbart unga från en utvald grupp skulle välkomnas. Enligt organisationen krävde projektet upp till tre heltidstjänster. Det slutade med att de fick 4,8 miljoner kronor för att driva projektet. ”Det förefaller orimligt högt i förhållande till de aktiviteter som skulle genomföras”, menade Riksrevisionen. Dessutom kan man ifrågasätta om det är rätt att offentliga medel ska gå till att finansiera separatistisk verksamhet, som per definition är uteslutande.

En annan organisation fick drygt 11 miljoner kronor för att stoppa hat och extremism bland dem som spelar spel genom att bland annat ordna workshops och ta fram coachningsmaterial, något som ansågs kräva fem heltidstjänster. Men det här är långt ifrån de värsta exemplen på slöseri med döda människors pengar.

ANNONS

Granskningsrapporten visar att medel från Allmänna arvsfonden har gått till ekonomisk, organiserad och demokratihotande brottslighet. Det finns alltså en betydande risk att arvet från din älskade gammelmoster har finansierat våldsbejakande extremister eller gängkriminella. Det är närmaste en buffé av brottslighet som återfinns bland projektens firmatecknare och anställda. Det handlar om allt ifrån förskingring till stöld och rån.

”Organisationer som fått bidrag från Allmänna arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) uppvisade särskilt höga förekomstfrekvenser i penningtvättsregistret”, skriver Riksrevisionen.

Gängkriminella utger sig alltså för att driva ideella organisationer och söker sig högst medvetet till bidragsutdelande myndigheter och organ för att finansiera sin brottsliga verksamhet. De har närmast gjort det till en konstform att utnyttja den tillitsstyrda svenska staten. Om man ska sätta stopp för deras framfart räcker det inte med att kräva bättre kontroller och noggrannare rutiner. Den kontrollapparat som skulle krävas blir helt ohanterlig. Det skulle behövas ett oändligt antal handläggare för att djupgranska och följa upp varenda projektansökning för att säkerställa att pengarna inte går till myglare och brottslingar.

Riksrevisionens granskning visar inte bara varför Allmänna arvsfonden förtjänar att avvecklas i sin nuvarande form, den visar även varför hela det bidragsindustriella komplexet behöver reformeras. Annars är risken för stor att människors surt förvärvade slantar går till gängkriminella.

ANNONS
ANNONS