Rumänien måste tvingas att ta emot experthjälp

Grekland har tvingats att ta emot experthjälp i samband med ekonomiska kriser. Rumänien måste på liknande sätt tvingas att ta emot team med experter för att ta tag i landets humanitära problem, skriver gästkolumnisten Jenny Sonesson.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

I valrörelsen 2014 gjorde den moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson från Göteborg något modigt. På DN debatt stack hon ut halsen och krävde att gatutiggeri förbjuds eftersom det bidrar till att permanenta fattigdom. Hon sågades längs med fotknölarna, även av sitt eget parti. Nu har debatten svängt. Martin Valfridsson, regeringens tidigare samordnare för utsatta EU-medborgare, har nyligen gått ut offentligt med att han ändrat uppfattning och förordar tiggeriförbud i Sverige.

Det är tröttsamt att tiggeriförbud tolkas som cyniskt ointresse för fattigdomsbekämpning. De som kämpade för att barnarbete kriminaliserades i Sverige krävde även sociala insatser för de berörda barnen.

I debatten upprepas papegojlikt att EU måste ställa hårdare krav på framförallt Rumänien. Hur det ska ske konkretiseras sällan.Samma år som Cecilia Magnusson skrev sin debattartikel deltog jag i en delegation till Bukarest i egenskap av politiskt sakkunnig till dåvarande EU-ministern. Syftet var att förmå rumänska regeringen att bekämpa fattigdom med EU-medel. Besöket var nedslående. Det var uppenbart att det saknades politisk vilja men även kompetens.

ANNONS

Rumänien, och andra EU-länder som struntar i att landets barn växer upp i skriande misär, måste köras över. Grekland har tvingats att ta emot experthjälp i samband med ekonomiska kriser. Rumänien måste på liknande sätt tvingas att ta emot team med experter för att ta tag i landets humanitära problem, som givetvis inte bara drabbar romer.

Pengar fattas inte. Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Europeiska Socialfonden, en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas sociala sammanhållning. Medlemsstaterna har ansvar för att strukturfondsmedel till romer används. Problemet är att det görs alldeles för lite. EU måste över lealösa regeringars huvuden betala ut medel direkt till organisationer och företag som gör konkreta insatser, som att driva skolor för diskriminerade. Det lever uppskattningsvis sex miljoner romer i EU. De är fler än hela Danmarks befolkning. Nära hälften av Europas romer är i skolåldern men allt för många får ingen riktig utbildning. EU inte råd att låta miljoner EU-medborgare utestängas från arbetsmarknaden.

Det armod jag sett i romska byar på den rumänska landsbygden skakade mig. Jag glömmer aldrig vänliga Nicolettas välstädade ruckel med trampat jordgolv som hon delade med sina fyra småbarn. Deras magra måltider bestod nästan uteslutande av majsgröt. Järnkaminen, den enda värmekällan, eldades med pinnar. Samtidigt inne i Bukarest uppförs världens största ortodoxa katedral med gyllene kupoler. Byggkostnaden uppskattas till hundratals miljonereuro.

ANNONS

Enligt FN kan de rumänska romernas levnadsvillkor jämställas med folken söder om Sahara, de fattigaste i hela världen. EU måste förse Rumäniens passiva politiker med en överrock, eller snarare en tvångströja. Parallellt borde medlemsstaterna förbjuda tiggeri i hela unionen. Barnarbete och tiggeri hör inte hemma i välfärdssamhällen som vill kalla sig civiliserade.

ANNONS