Borrplattform i Nordsjön för utvinning av olja och gas.
Borrplattform i Nordsjön för utvinning av olja och gas. Bild: Carina Johansen

Miljöpartiet plockar billiga opinionspoäng

Det bästa blir lätt det godas fiende i miljödebatten. Men biogasen behöver än så länge naturgasen för att vara ett rimligt alternativ inom sjöfarten, skriver gästkrönikören Göran Värmby; företagsrådgivare som tidigare varit miljöchef i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Greenpeace.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin stoppar en redan godkänd anläggning i Göteborgs Energihamn från att ansluta sig till stamnätet för gas. Ett stamnät som distribuerar 20 procent biogas och 80 procent naturgas till företag, kommuner och fordon. Biogas är kemiskt sett detsamma som naturgas med skillnaden att den tillverkas från avfall och förnybara råvaror.

Det som är mest bekymmersamt i sammanhanget är bristen på kunskap om sjöfarten och vad den behöver göra. Sjöfarten är det mest energieffektiva transportsättet över haven mellan kontinenter, men behöver betydligt renare bränslen. Därför har FN:s maritima miljöorgan IMO beslutat att från och med nästa år måste samtliga fartyg i hela världen börja använda bränslen som innehåller max 0,5 procent svavel.

ANNONS

En åtgärd som antas kunna rädda 570 000 liv genom minskade hälsoskador, enligt IMO. Beslutet är även en anledning till Preems omdiskuterade investering på 15 miljarder kronor i Lysekil, som Lövin också verkar vilja stoppa.

I Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen är kraven ännu hårdare med ett krav på max 0,1 procent svavel. Det överlägset bästa och kommersiellt tillgängliga alternativa bränslet från miljö- och hälsosynpunkt är naturgas. Det ger noll utsläpp av svavel och hälsofarliga partiklar, samt betydligt mindre utsläpp av kväve och växthusgasen koldioxid jämfört med vissa andra vanliga fossila bränslen som används inom sjöfarten. Inblandning av biogas minskar koldioxidutsläppen ytterligare. En fossilfri sjöfart på kort sikt är orealistisk. Men på längre sikt bör det vara möjligt.

EU har mot denna bakgrund antagit en strategi att få igång ett antal tankstationer för fartyg som ska kunna tanka flytande naturgas (LNG – Liquified Natural Gas, nerkyld naturgas som tar mindre plats) inom EU´s kustvattenområden. Den anläggning som sedan förra hösten finns i Göteborgs Hamn och drivs av Swedegas är en av dessa tankstationer, där fartyg redan idag kan välja biogas. Swedegas har dessutom tillstånd att bygga ut till en större anläggning för flytande gas. Andra LNG-anläggningar finns i Nynäshamn och Lysekil.

ANNONS

Anläggningen i Göteborg tillförs flytande naturgas och biogas via tankfartyg och tankbil. Det som Lövin och regeringen nu har stoppat (tills vidare) är egentligen bara en mindre ledning mellan den EU-strategiska tankstationen i Göteborgs Hamn och stamgasnätet för gas. Det innebär att viktig reservtillförsel av gas om det blir driftstopp i stamledningen från Danmark förhindras. En stamledning som förser en lång rad industrier inklusive petrokemin i Stenungsund med miljöanpassad energi och råvara.

Möjligheten att förse fartygen med gas från stamnätet – det vill säga åt andra hållet – vilket bör vara det viktigaste – stoppas också genom beslutet. Trots att det skulle ersätta gastransporter via tankbil och fartyg och spara massor av energi. Ledningen kostar max några miljoner. Är det verkligen att bygga sig fast i ett beroende av fossila bränslen?

Istället för att tillåta en klar förbättring av gasnätet vill ministern, liksom Miljöpartiets Karin Pleijel i Göteborg, satsa på förnybar biogas. När vi startade Biogas Väst 1999 - det första större fordonsgasprojektet i Sverige – var det noll procent förnybar biogas i stamnätet för naturgas. Tack vare samarbete mellan gasindustrin, fordonstillverkare, Västra Götalandsregionen, staten samt en lång rad ambitiösa kommuner har vi nu över 20 procent biogas i detta stamnät, vilket är otroligt bra och världsrekord för ett gasnät. Och tack vare anläggningen i Göteborgs Hamn kan rederier på Donsö tanka sina LNG-drivna fartyg med i vissa fall upp till 100 procent biogas. Vilket är ett svårslaget rekord inom den globala sjöfarten.

ANNONS

Utan naturgas – ingen biogas av nämnvärd betydelse.Det är den enkla ”ekonomiska” sanningen. Det finns idag 13 tankstationer i landet med flytande biogas och naturgas för långtradare och tunga fordon. 50 nya stationer är på väg att byggas i Norden genom finska Gasum, varav ett 10-tal i Sverige. Alla dessa stationer med i princip samma mix av gas som Swedegas anläggning i Göteborgs Hamn skulle vara olönsamma om ”samarbetet” mellan biogas och naturgas stoppas. Vi får hoppas att både Lövin och Pleijel istället fortsätter det påbörjade samarbetet med gasindustrin och lugnt och sansat tar ett steg i taget istället för att plocka billiga opinionspoäng.

ANNONS