Lööfs hantering av Federley-skandalen under all kritik

Centerpartiets krishantering duger inte för ett parti som gör anspråk på att ta ansvar för landet.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

Centerns och dess partiledare Annie Lööfs hantering av den kris som partiets andre vice ordförande Fredrick Federley har förorsakat, har varit under all kritik.

För att förstå vidden av den oförmåga som Lööf har uppvisat i sitt ledarskap måste man först rekapitulera hur Federley agerat visavi sitt parti.

Till och med i den av honom fabricerade rekapitulationen om hans relation med en för grova barnvåldtäkter dömd brottsling som fortfarande avtjänar sitt straff som villkorligt frigiven, framgår att Federley dolt detta förhållande för sin partiledning under flera månader.

Kärleken må vara blind, även för den som, ofattbart nog, så som småbarnsförälder, förälskar sig i en för bland annat 22 grova barnvåldtäkter dömd pedofil. Men det är ytterligt omdömeslöst att så till den grad gå in i en sådan relation, att man som högt uppsatt politiker inte från början begriper eller under tiden inser att relationen kommer att skada förtroendet för en själv och ens parti, och sålunda väljer att antingen avsluta sina uppdrag eller sitt förhållande.

ANNONS

Så till Centerpartiets och Lööfs agerande: Enligt partiets officiella version fick ledningen och Lööf inte förrän den 23 november reda på, av Federley själv, att han nästan i ett halvår hade levt ihop med en barnvåldtäktsman. Först tolv dagar senare, den 4 december, väljer partiledaren Lööf att bryta sin tystnad.

Lööf säger då att detta är en ”tragisk och sorglig historia”, att Federley ”mår oerhört psykiskt dåligt” och att ”förtroendet för Federley är skadat”. Inte huruvida hon själv har förtroende kvar för honom eller inte, utan hon pratar i språklig obestämd form.

Lööf fortsätter att uppträda i medierna och lägger till och med ut ett ogrundat påstående på sin egen YouTube-kanal om att hon, då hon läste juridik, specialiserade sig på sexualbrott, eftersom hon upplevde dem som så förfärliga.

Först den 11 december, alltså 19 dagar efter att han enligt utsagorna har berättat för partiledningen att han dolt sin relation med en barnvåldtäktsman, meddelar Federley själv att han lämnar sina politiska uppdrag.

Annie Lööf kommenterar på Twitter samma dag: ”Det är ett klokt beslut av Fredrick Federley att lämna sina uppdrag för att fullt ut fokusera på sin hälsa. Det som hänt har medfört enorma svårigheter för Fredrick att fortsätta sina nuvarande politiska uppdrag. Det är en personlig tragedi och är oerhört sorgligt.”

ANNONS

Notera sålunda att det är Federley som tar ”ett klokt beslut” att lämna uppdragen, medan Lööf anser att det ”medför enorma svårigheter” för honom att inneha politiska uppdrag. Men hon har fortfarande inte sagt något om sitt förtroende för honom.

Lööfs och Centerns agerande bådar inte gott den som gör anspråk på att ta ansvar för landets väl och ve. Det slags vankelmod duger inte ens om man ska föra en dvärgtax i koppel över en ringa trafikerad gata i till exempel Värnamo.

Som fastslås i arméns reglemente från 1963: ”Av chef krävs, att han snabbt kan finna sig tillrätta i varje situation. Han måste vara beredd att, även med ofullständigt underrättelseunderlag, i de svåraste lägen fatta avgörande beslut och genomdriva dessa. Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef mera till last än misstag i fråga om val av medel.”

ANNONS