Ekström: Återuppväck inte fastighetsskatten

Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och så låg att människor kan känna sig trygga i sina hem, skriver gästskribenten Christian Ekström, VD för Skattebetalarna.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

Fastighetsskatten var på goda grunder allmänt avskydd när den försvann 2008. Löftet om dess avskaffande anses ha bidragit till Alliansens valseger 2006. Under åren som följt har frågan också varit politiskt stendöd. Det enda parti som öppet talat om ett återinförande är Vänsterpartiet.

Övriga partier har av ideologiska skäl eller, som när det handlar om Socialdemokraterna, av ren självbevarelsedrift valt att ta avstånd från en ny fastighetsskatt.

Men med tiden verkar minnena ha bleknat och nu börjar fler röster höras tala om att fastighetsskatt nog är en bra idé. Nyligen presenterade SNS konjunkturråd en rapport där såväl en återinförd fastighetsskatt som arvsskatt föreslås. Och när riksdagens skatteutskott häromveckan arrangerade ett seminarium på temat Skattereform 2.0 ansåg flera av talarna att fastighetsskatten borde återinföras.

ANNONS

Innan jag går vidare ska det konstateras att fastighetsskatten aldrig försvann. Den gjordes om till en kommunal fastighetsavgift. Denna har det förmildrande draget att det finns ett tak, vilket gör att avgiften uppgår till maximalt 7 800 kronor om året.

Inte småpengar, men den tvingar trots allt ingen från hus och hem. Idag drar fastighetsavgiften in mer pengar än den tidigare fastighetsskatten gjorde. Men hade fastighetsskatten behållits hade den genererat väsentligt större skatteintäkter än dagens avgift.

Både det tidigare och dagens system baseras på taxeringsvärden, men då inget tak existerade i det gamla systemet hade fastighetsskatten idag varit drakonisk för många, inte minst då den senaste taxeringen på flera håll i landet ökade kraftigt. I Göteborg med 34 procent och i snitt i Västra Götaland med 27 procent.

För ett genomsnittligt småhus i Göteborg, med ett marknadsvärde på fem miljoner kronor skulle en återinförd fastighetsskatt enligt SNS modell uppgå till 38 000 kronor om året. Värt att understryka är också att SNS-ekonomerna vill att motsvarande skatt även ska gälla bostadsrätter.

Bland förespråkarna av en återinförd fastighetsskatt finns ett stort antal ekonomer. I detta skrå finns nämligen många som anser att skatten är ”praktisk”. Kapital, företag, entreprenörer och höginkomsttagare har en tendens att flytta utomlands när tumskruvarna dras åt. Fastigheter däremot går inte att gräva upp och forsla bort. De blir snällt kvar. Det gör fastigheter till en utmärkt skattebas, i alla fall ur beskattarens perspektiv.

ANNONS

Och visst utgör fastigheter en stabil skattebas. Men skatter kan inte bara ses ur ett nationalekonomiskt perspektiv, vilket fastighetsskatten är ett utmärkt exempel på. Skatten var i det närmaste totalt oförutsägbar. Taxeringsvärdet på ditt hus kunde förändras dramatiskt helt enkelt för att det område du bodde plötsligt blev populärt.

Den hade ingen som helst koppling till din inkomst (i sann teknokratisk anda anser en del ekonomer att boendet i ett eget hus är att betrakta som en intäkt då man ”hyr” av sig själv). Det innebar att många fick en skatt som var oerhört tung att bära och det var inte ovanligt att framförallt äldre, inte sällan änkor och änklingar, tvingades sälja hus de bott i hela sina vuxna liv på grund av en absurd beskattningsbörda.

Fastighetsskatten var kort sagt fenomenalt orättvis och fick fullkomligt orimliga konsekvenser. Den ser måhända intressant ut i teoretiska modeller, men i verkligheten skapar den tragedier.

Det kommer tyvärr inte hindra att allt fler kommer att propagera för ett återinförande, och min gissning är att skatten kommer att ligga på bordet i samband med den skattereform som allt fler tycks vara överens om måste komma. Och frestelsen kommer för många politiker vara stor då det skulle innebära många sköna miljarder att sätta sprätt på.

ANNONS

En återinförd fastighetsskatt vore dock inget annat än ett svek mot svenska hushåll. Människor bor inte i värdepapper. Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och så låg att människor kan känna sig trygga i sina hem. Därför gör alla skattehungriga politiker bäst i att låta den gamla fastighetsskatten ligga kvar där den hör hemma – i papperskorgen.

ANNONS