Torbjörn Hållö
Torbjörn Hållö Bild: Anna Tärnhuvud

Torbjörn Hållö: Vem ska rädda bostadsbyggandet?

Svenskt bostadsbyggande har kraschlandat. År 2021 påbörjades 70 000 nya bostäder. I år är prognosen att det blir färre än 20 000 byggstarter.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

Ett stort antal företag inom träindustrin har i skuggan av tvärniten inom bostadsbyggandet gått under. Det gäller tillverkare av småhus, dörrar, kök, fönster och andra trävaruföretag. Antalet arbetslösa i GS-facket (ett LO-förbund som organiserar arbetare i träindustrin) a-kassa har sedan januari 2023 fram till idag stigit med en tredjedel. I Byggnads a-kassa har antalet inskrivna stigit med 50 procent.

LO och Svenskt Näringslivs omställningsorganisation TSL rapporterar att antalet anställda inom byggsektorn som fått omställningsstöd förra året ökade med mer än 200 procent.

En återhämtning i bostadsbyggandet riskerar ligga långt fram i tiden.

Det svaga byggandet är ett hot mot jobben och tillväxten. Men hotar också Sveriges långsiktiga bostadsförsörjning. Sveriges befolkning har på grund av hög invandring stigit med närmare en miljon det senaste decenniet. Alla dessa människor måste ha någonstans att bo. Sverige har ett tydligt underskott av bostäder, inte minst i tillväxtorter såsom Skellefteå och i storstadsregioner som Göteborg. Med dagens låga byggtakt förvärras bostadsbristen samtidigt som personalförsörjningen till nyindustrialiseringen försvåras.

ANNONS

En låg byggtakt gör att företag slås ut samtidigt som stora delar av byggsektorns arbetskraft permanent kommer att övergå till andra sektorer. Detta kommer göra det svårare att öka byggtakten igen när det ekonomiska läget blir mer gynnsamt. Konkurrensen kommer att försämras och kompetens kommer att saknas. Sverige riskerar att tappa viktig trävaruindustri till andra länder.

Sverige har sedan länge varit i behov av en kraftfull bostadspolitik. Reformbehoven är stora. Regelverken måste förenklas. Kommunerna måste tvingas tillgängliggöra mer mark till lägre priser. Ett nytt statsbidrag till kommuner som bygger mycket bostäder behöver införas.

Men det behövs också insatser som biter här och nu.

Det viktigaste är att Riksbanken skyndsamt sänker räntan. Den skadligt höga räntan är den grundläggande förklaringen till att svensk bostadsproduktion har kollapsat. En räntesänkning kommer på sikt skapa mer rimliga förutsättningar för svensk bostadsproduktion. Men det räcker inte.

Tvärniten i bostadsbyggandet riskerar att permanent slå ut stora delar av den svensk trävaruindustri och samtidigt förvärra den omfattande bostadsbristen. Staten behöver nu kliva in och införa ett ekonomiskt stöd till bostadsproduktion. Stödet bör vara tillfälligt.

Givet den låga bostadsproduktionen är riskerna för stora dödviktseffekter (alltså att stödet går till byggande som ändå skulle sket) just nu mer begränsade. Syftet bör vara att få tillstånd en ökad bostadsproduktion här och nu. Stödet bör framförallt träffa orter där nyindustrialiseringen skapat stora bostadsunderskott. Fokus bör vara traditionella småhus.

ANNONS

Ett sådant stöd skulle förbättra bostadsförsörjningen, överbrygga delar av problemen i träindustrin och skapa fler jobb.

ANNONS