Regeringen vilseleder om dödstalen i corona

När regeringen påstår att Sverige inte har överdödlighet riskerar det i själva verket att göda konspirationsteorier om att det egentligen inte finns en Coronadöd.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

Varför blev reaktionerna mot utrikesminister Ann Linde så hårda efter intervjun med tyska Deutsche Welle härom veckan? Vad är det som gör det så svårt att se hela samtalet utan avbrott?

Språket är bara en faktor, och i det avseendet har kritiken inte varit helt rättvis. Svenskar överskattar ofta sin engelska och det är svårt även för en minister att finna rätt ord i en pressad situation.

Problemet är Ann Lindes arrogans och faktaresistens, och hur den följer regeringens linje i övrigt.

Linde upprepar regeringens påstående att äldrevården skulle vara förklaringen till de höga dödstalen, trots att vi har lika stor överdödlighet utanför äldrevården, och trots att jämförbara länder också har hög andel döda just inom äldrevården. Skillnaden är att Sverige har tillåtit högre smittspridning i samhället, och därför har fler döda åldringar.

ANNONS

Linde hävdar också att Sverige inte har någon överdödlighet. Statsminister Stefan Löfven påstod samma sak några dagar tidigare. (”Normal överdödlighet” var uppenbarligen en felsägning från Löfven).

Men de har fel.

I månader har vi känt till att det finns en eftersläpning i dödsstatistiken. Det innebär att de korrekta dödstalen för en viss dag kommer in först efter flera veckor. Det tar tid att registrera alla döda.

Men både Löfven och Linde försöker alltså göra gällande att vi inte har fler döda än vanligt, för att vi inte hinner räkna kropparna i tid.

Detta är en särskilt försåtlig lögn eftersom frågan är så teknisk. De flesta svenskar har förmodligen aldrig reflekterat över begrepp som ”överdödlighet” och ”eftersläpning i dödsstatistik” före den här våren.

När regeringen påstår att Sverige inte har överdödlighet riskerar det i själva verket att göda konspirationsteorier om att det egentligen inte finns en Coronadöd. Viket i sin tur kan göra det svårare att stoppa spridningen, eftersom människor tror att det inte dör fler än vanligt. Det redovisas visserligen döda på de där presskonferenserna varje vecka, men de försvinner på något oförklarligt sätt i en överdödlighet som inte finns.

Bilden av Sverige i utlandet har historiskt varit positiv för att Sverige varit ett välstyrt land som löst en rad samhällsproblem på ett kompetent sätt. Vi har också uppfattats som ärliga. Det är denna verklighet, inte någon smart PR-strategi, som har satt en positiv bild.

ANNONS

Regeringen skadar nu den bilden genom att fara med osanning om sin hantering av Coronakrisen. Omvärlden vet att vi har misslyckats med Corona. Bortförklaringar kring detta fungerar möjligen här hemma, av skäl som har att göra med nationell stolthet, stor tillit till myndigheter och psykologiska mekanismer relaterade till skuld –– det är en plågsam tanke att Sveriges strategi kostat så många liv.

Ann Linde ”försvarar Sverige” i intervjun med Deutsche Welle, hävdar Stefan Löfven. I själva verket försvarar Linde regeringen, på ett sätt som skadar omvärldens uppfattning om Sverige som välstyrt och pålitligt.

ANNONS