Mathias Bred: Hög tid att omfamna Demokraternas väljare

Ska de borgerliga partierna i Göteborg – inte minst Moderaterna – lyckas locka tillbaka D-väljare måste de våga lyfta blicken från teknikaliteter och samförstånd och presentera en tydlig inriktning på politiken.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

Partiet Demokraterna har stora problem. Intern splittring och strid om ledarskapet är inte en optimal situation ett år före valet. Politiker i de övriga partierna i Göteborg har visserligen lärt sig att aldrig räkna ut partiledaren Martin Wannholt men de bör inta en mental beredskap för att Demokraterna kan komma att tappa väljare.

Frågan är vart dessa väljare ska gå. De kom från lite olika håll men det är framför allt ett parti som har ”lånat ut” väljare till Demokraterna, och det är Moderaterna. Martin Wannholt var känd bland moderata väljare efter flera år som central person i Göteborgsmoderaterna.

ANNONS

Det var M som gjorde det mest dramatiska tappet när D plötsligt växte fram i opinionen och många demokratväljare tycks ha röstat på M i valet till riksdagen. Tittar man dessutom på i vilka distrikt som D var starka pekar också det på att det ofta var moderata väljare som tog steget. I Askim, Långedrag, centrum och Örgryte fanns flera valdistrikt där D fick över 35 procent. Ur moderat synvinkel bör fenomenet Demokraterna ses som en delning av partiet i Göteborg.

Innebär det att M nu kan räkna med att dessa väljare kommer tillbaka? Inte med självklarhet, torde svaret vara. Demokratväljarna bytte från tidigare partier därför att de var missnöjda. Gruppen som lämnade M gjorde det därför att de ansåg att partiet inte fyllde sin oppositionsroll. De hade i stället börjat att se M som en del av ett etablissemang som de upplevde inte klarade att styra Göteborg i rätt riktning.

Den här väljargruppen finns fortfarande kvar med sina åsikter intakta. Det blev tydligt när SOM-institutet vid Göteborgs universitet släppte forskarantologin ”Hög tid för Göteborg” som tar tempen på den lokala demokratin. Underlaget visar att det finns en stor väljargrupp i Göteborg som anser att staden har utvecklats i fel riktning och som därför har lågt förtroende för de lokala politikerna och de lokala demokratiska institutionerna.

ANNONS

Det handlar om företrädesvis borgerliga väljare som är intresserade av politik, i grunden gillar sin stad, har hög tillit till sina medmänniskor och som bor i resursstarka områden. Statsvetarna kan peka ut var gruppen återfinns rent geografiskt och det överensstämmer med kartbilden av Demokraternas kärnland. Det är i centrum, sydväst och på västra Hisingen som de kritiska väljarna bor.

För Moderaterna – och andra hugade borgerliga partier - vore det tjänstefel att inte försöka locka tillbaka så många som möjligt ur den här gruppen. I absoluta tal handlar det om tiotusentals väljare. Drygt 60 000 personer röstade på D i valet 2018. Men för att locka tillbaka demokrater måste de mer etablerade partierna våga omfamna väljare med en mer kritisk hållning till hur staden utvecklas.

I Göteborgspolitiken har det funnits en rädsla för att sticka ut och anmäla avvikande mening. Ett slags bruksmentalitet där de politiska debatterna har handlat om teknikaliteter och sällan om i vilken riktning staden är på väg. Att ändra på det skulle vara bra för de borgerliga partierna och för den lokala demokratin.

ANNONS