Flytta skolan utomhus – och bli föredöme i pandemin

Skolor har flyttat ut förr under svåra pandemier.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

Sverige skulle kunna fungera som en förebild när världen förbereder sig för skolstart efter sommarlov och lockdowns. Det gäller att vi tar vara på den erfarenhet vi har av utomhuspedagogik och att –– så långt det går –– flytta ut skolornas verksamhet utomhus inför hösten.

Ett tag såg det ut som att skolor hade ytterst marginell betydelse för spridningen av corona. Nu tyder erfarenheten från bland annat Israel på att det varit en alltför optimistisk förhoppning. Och även om skolor skulle ha begränsad inverkan på den vidare smittspridningen i samhället kan förstås enskilda lärare och föräldrar fortfarande smittas genom skolan och bli svårt sjuka. Kågeskolan i Skellefteå är ett sorgligt svenskt exempel på det senare: Nästan hälften av lärarkåren insjuknade samtidigt, och en lärare dog.

ANNONS

Samtidigt vet vi numera att det finns en faktor som drastiskt minskar risken att smittas av corona: att befinna sig utomhus. Och kanske har inget annat land i väst lika stor erfarenhet av pedagogisk verksamhet utomhus som Sverige, med vår långa tradition av ur-och skurförskolor.

Mycket av det vi vet om utomhuspedagogik skulle kunna överföras också på äldre elever, vilket skulle göra det möjligt att flytta åtminstone delar av skoldagen utomhus inför hösten.

Faktum är att skolor har flyttat ut förr som svar på epidemier.

När amerikanska städer drabbades av tuberkulos kring 1915 började allt fler skolor i USA flytta ut undervisningen för att stoppa smittspridningen. Inspiration kom från dåtidens tyska rörelse för utomhuspedagogik, och nästan alla elever som gick i skola ute klarade sig undan från att bli sjuka.

På en hundra år gammal arkivbild i New York Times syns påpälsade barn i skolbänkar på en färja framför Brooklynbron. På en annan syns en elev sittande i skolbänken i vad som då kallades ”eskimå-sittsäck”.

Tänk om man kunde ta vara på hundra års framsteg sedan dess, vad gäller alltifrån material för kläder och vindskydd, till utomhuspedagogik.

Från svenska uteförskolor vet vi att barn, om rätt förutsättningar finns, kan äta ute, sova i sovsäck och leka i skogen i alla väder. Skrivmaterial, böcker och pärlplattor går ofta lika bra att ta fram under ett regnskydd i skogen som i ett klassrum, så länge föräldrarna är införstådda och skickar med rätt skor och kläder.

ANNONS

Samtidigt finns det alltmer forskning som tyder på att uteförskolor kan ha en positiv inverkan på barns kognitiva, fysiska och sociala utveckling.

Valet behöver alltså inte stå mellan en återgång till traditionell skolverksamhet och stängda skolor med hemskolning på distans via skärmar.

Utevistelse som alternativ till stängda skolor med socialt isolerade barn framför skärmar. Tänk om Sverige kunde leda vägen här.

ANNONS